По предварителни данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2019 г. брутния вътрешен продукт на един зает се увеличава с 4.6% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Заетите лица в икономиката са 3 443.5 хиляди, а общият брой отработени часове е 1 396.8 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през първото тримесечие на 2019 г. спрямо съответното тримесечие на 2018 г. показва увеличение на относителния дял на индустриалния сектор и сектора на услугите.

Снимка 427508

На едно заето лице се падат 7 160.2 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 17.7 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през първото тримесечие на 2019 г. се увеличава реално с 2.6%, а БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 2.5% за същия период.

Според предварителни данни на НСИ за първото тримесечие на 2019 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 6 878.1 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 16.2 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 6 181.0 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 14.5 лв. от текущия обем на показателя.

Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 874.5 лв. БДС на един зает и 2.9 лв. за един отработен човекочас.