Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2013 г. намалява с 19.3% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 16.2% спрямо 2012 година, показват публикуваните днес данни на Националния статистически институт.

Индексът на цените на продукцията от растениевъдството е намалял с 25.8% спрямо съответното тримесечие на предходната година, а в животновъдството се е увеличил със 7.8%. Спрямо предходната година цените в растениевъдството са намалели с 20.8%, а в животновъдството са по-високи с 3.0%.

Спрямо същото тримесечие на 2012 г. са намалели цените на меката пшеница - с 26.9%, на царевицата - с 38.5%, на ечемика - с 21.3%, на слънчогледа - с 35.5%, на зелето - с 23.8%, на ябълките - с 20.5%, на гроздето - с 25.8%, и на яйцата за консумация - с 14.6%. В животновъдството по-високи са цените на свинете - с 16.4%, на пилетата - с 5.3%, и на кравето мляко - с 14.7%.

По-ниски спрямо 2012 г. са цените на меката пшеница - с 18.9%, на царевицата - с 27.2%, на ечемика - с 13.0%, на слънчогледа - с 32.4%, на зелето - с 31.5%, на ябълките - с 19.7%, на гроздето - с 32.4%, и на яйцата за консумация - с 12.9%. В животновъдството по-високи са цените на кравите - с 1.8%, на свинете - с 0.6%, на пилетата - с 8.3%, и на кравето мляко - с 6.6%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2013 г. е с 4.2% под равнището на същото тримесечие на предходната година и с 3.1% по-нисък спрямо 2012 година.

Спрямо съответното тримесечие на 2012 г. по-ниски са цените на минералните торове - с 13.9%, и на фуражите - с 10.9%. По-високи са цените на посевния и посадъчния материал - с 3.4%.

Същата тенденция се наблюдава и спрямо 2012 година. Цените на минералните торове са по-ниски с 15.1%, а на фуражите - с 6.4%.