Проекти на обща стойност 760 000 лева ще финансира Предприятието за управлението на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ в рамките на Националния конкурс "За чиста околна среда".

По 5000 лева ще получат 120 проекта на общини.

Те са за почистване на замърсени с отпадъци площи, за озеленяване и за инициативи за разделно събиране на отпадъци. В конкурса участваха общо 125 общини.

Сред одобрените проекти са 5 на столичните райони "Нови Искър", "Овча купел", "Красно село", "Възраждане" и "Слатина".

Общо за проектите на общините са заделени 600 000 лева.

ПУДООС ще финансира с по 2000 лева 65 проекта на училища, или ще отпусне общо 130 000 лева. В конкурса участваха общо 68 проекта на училища.

За проекти на неправителствени организации са заделени общо 30 000 лева. От подадени 31 проекта на НПО бяха одобрени 15.