Комисията по конкуренцията в Гърция откри асиметричен модел при прехвърлянето на цените на горивата и в трите етапа на веригата за производство и дистрибуция (рафиниране, маркетинг, търговия на дребно), както и признаци за неефективно функциониране на конкуренцията, съобщава Еkathimerini.

Решението на комисията, се основава на констатациите от инспекцията на пазара на горива, започнала през март 2022 г., обхващаща селективно безоловен бензин с 95 октана, дизелово гориво и мазут. Окончателното заключение на анализа, който беше ограничен до района на Атика, където има по-голяма конкуренция, показва наличието на асиметрия и за трите продукта във всичките три етапа на производство и дистрибуция, наричана още феноменът "ракети и пера" - феноменът обяснява, може би парадоксално, защо бензиностанциите предпочитат падащите цени на петрола - защото потребителите са по-малко проницателни, когато цените падат.

Анализът на комисията установил, висока степен на концентрация на пазара на рафиниране и умерена до ниска степен на концентрация на пазара на едро. На пазара на дребно в Гърция работят около 5000 бензиностанции; въпреки това конкуренцията е местна и следователно, според комисията, нивото на концентрация може да варира в зависимост от региона и трябва да бъде обстойно проучено.

За кои коли е опасен новият бензин Е10?

За кои коли е опасен новият бензин Е10?

От 2022 година навсякъде в Европа досегашният бензин А95-Е5 трябва да бъде заменен

Регулаторът установил и значително увеличение на оборота и коефициентите на рентабилност на рафинериите и търговците на едро през разглеждания период, особено увеличения марж на печалбата на рафинериите през 2022 г. (почти двойно спрямо 2021 г.), увеличение на маржа на рафиниране, силно възходяща тенденция в цените на едро и при трите продукта от началото на 2022 г. нататък и съответна тенденция в средните цени на дребно, но също и много голямо съвпадение на цените между двете рафинерии както за 95-октановия безоловен бензин, така и за дизела, въпроси, които, както беше отбелязано, изискват допълнителни разследване.

С процеса на регулаторна намеса, иницииран от Комисията по конкуренцията, условията на конкуренцията на пазарите на горива ще бъдат проучени задълбочено, за да се изясни дали асиметрията в цените, както и скоковете през последните две години "се дължат на липсата на условия на ефективна конкуренция, както и въпроси, свързани с механизма на тарифната политика, поддържането на предпазни запаси и други потенциални бариери пред навлизането и развитието на пазара."

В Гърция по-евтиният бензин обикновено е разреден

В Гърция по-евтиният бензин обикновено е разреден

Най-засилени са проверките по бензиностанциите на островите, където измамите на клиенти са най-чести.

Цените на горивата?

Цените на горивата по гръцките бензиностанции се понижават в последния месец, сочи справка на сайта Fuelo. Намалението при дизела, който се продава средно за 4,13 лв. намалението е най-голямо - с 9,93 на сто. При бензина А95 намалението е с 4,73% на месечна база, като днес този вид гориво се търгува средно за 3,83 лева. Пропан бутанът днес се продава за 1,94 лв., което е само с 2,51% по-малко спрямо 7 ноември.