Националното строително общество съобщава, че забавянето на годишния растеж на цените на жилищата достига 1,6% през октомври от 2,0% през септември, най- ниските стойности от средата на 2013 г. Прогнозираният от икономисти спад беше за 1,9%.

Ръст на цените на имотите, %

Снимка 386999

Източник: Bloomberg

"Това е в общи линии в съответствие с нашите очаквания, тъй като натискът върху бюджетите на домакинствата и несигурните икономически перспективи вероятно се отразиха негативно на търсенето, въпреки че разходите по заемите остават ниски и нивото на безработицата е на 40-годишно дъно. Продължаваме да очакваме цените на жилищата да се повишат с около 1% през 2018 г.", пояснява пред Financial reporter Роберт Гарднър, главен икономист на Nationwide.

Прогнозите на икономиста са свързани с цялостната икономическа обстановка. Ако несигурността се разсее следващите месеци има възможност за набиране на скорост на пазара на имотите следващата година. Натискът върху доходите на домакинствата вече се забавя, а политиците сигнализират за умерено повишение на лихвените. Банката на Англия съобщи, че всяко увеличение на лихвения процент през следващите няколко години ще бъде ограничено и постепенно с повишението на ниските разходи по заемите.

"Пазарът на имоти изглежда се е върнал назад като часовниците. Октомври беше месецът, когато нещата станаха забележимо мрачни за цените на жирищата. С наближаващия Брекзит и несугурността около него, доверието спада и повлича със себе си трансакциите на имотния пазар. Силният пазар на труда и ниските лихвени проценти по заемите предотвратяват окончателен колапс, въпреки високите разходи за живот и несигурността на лихвения процент. На фона на цялата бъркотия, купувачите на първо жилище иронично са най-активни от всички. С помощта на програмата "Help to Buy" и ниските лихви по заеми, те използват несигурността в тяхна полза, добавя Джонатан Самюелс", главен изпълнителен директор на Octane Capital.

Банката на Англия събощи вчера, че всяко увеличение на лихвения процент през следващите няколко години ще бъде ограничено и постепенно с повишението на ниските разходи по заемите.