Министърът на икономиката Божидар Лукарски при откри Българо-унгарски бизнес форум днес в Будапеща, в който участие взеха близо 140 представители на български и унгарски компании.

„България успя да защити границите на Европейския съюз от бежанската вълна, която има сериозни икономически последици. Направихте много повече за защитата на Шенген от други шенгенски държави“, министърът на външните работи и търговията Петер Сиярто. „Затова смятаме, че България трябва да влезе в Шенген колкото може по-скоро, което ще разшири търговско икономическите връзки“, допълни той.

На форума министър Лукарски изтъкна, че между двете страни съществува политическо, търговско-икономическо и културно сътрудничество, което превръща двустранните ни отношения в приоритетни. Той подчерта, че икономическата политика на българското правителство е насочена към запазване на финансова стабилност и предприемане на активни мерки за постигане на ускорен икономически растеж, които превръщат страната ни в атрактивна локация за бизнес и инвестиции.

Като перспективни за привличане на унгарски инвестиции той подчерта редица високотехнологичните сектори като машиностроене и електротехника, информационни технологии, телекомуникации, научноизследователска и развойна дейност, технологии по опазване на околната среда. Потенциал има и в сферата на транспортната инфраструктура и логистика, земеделие и хранителни продукти, вкл. биохрани, здравеопазване.

Министър Сиярто от своя страна отбеляза, че през 2015 г. е постигнат рекорд в двустранната търговия, която отбелязва 14% ръст и възлиза на 1,3 млрд. евро. В същото време Унгария реализира износ за България на стойност 955 млн. евро, което е връх. Сиярто подчерта още усилията на унгарската страна за насърчаване на търговските отношения с България, които получават силен стимул в резултат от отпусната от унгарската Ексимбанк нисколихвена кредитна линия в размер на 350 млн. евро за подпомагане на двустранната търговия.

По време на форума презентации за възможностите за разширяване на инвестициите и стокообмена с България направиха още изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции Стамен Янев, зам.-изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия Никола Стоянов и изпълнителният директор на Национална компания индустриални зони Стефан Стайков.

В рамките на посещението си министър Лукарски се срещна със своя колега Михай Варга. Двамата изразиха мнение, че въпреки постигнатите силни резултати икономическите отношения между двете страни имат значително по-висок потенциал. На срещата министър Варга информира министър Лукарски за напредъка и опита на Унгария по въвеждането на дуалното обучение. Той обясни, че в Унгария 330 професионални училища са минали към министерството на икономиката. Ежегодно министерството и стопанската камара определят приоритетни специалности за професионално обучение според нуждите на бизнеса, обучението по които се субсидира от държавата. В момента по системата се обучават 53 хиляди младежи.

За 2014 г. стокообменът с Унгария е в размер на 1,077 млрд. евро.

За периода януари – ноември 2015 г. стокообменът с Унгария се е увеличил с 13,7 % и е в размер на около 1,225 млрд. евро. За 2015 г. в сравнение със същия период на 2014 г. износът за Унгария се е увеличил с 19,1% и възлиза на 330,2 млн. евро.

За периода януари – ноември 2015 г. в сравнение със същия период на 2014 г. вносът също се е увеличил с 11,8% и е в размер на 894,6 млн. евро.

В структурата на българския износ традиционен дял заемат изделия на обувната промишленост, произведения на хранително-вкусовата промишленост, изделия на машиностроенето, алуминий, текстил, органичната химия, акумулатори, както и нефтени масла и масла от битуминозни минерали.

Структурата на вноса от Унгария се разпределя между телевизионни и радиоапарати и части, автомобили, медикаменти, ел. оборудване, месни храни, уреди и други основни промишлени стоки.