Българската икономика, изчислена според паритета на покупателната способност (ППС) по текущи цени, е голяма колкото тези на Хърватия и Естония взети заедно. Това показват изчисления на статистическата служба Евростат за 2017 година.

Според данните брутния вътрешен продукт (БВП) на страната ни за миналата година, изчислен на основа на ППС, се равнява на 107,190 милиарда евро.

ППС има за цел да покаже колко парични единици струва определено количество стоки и услуги в различни страни, като така се премахват ценовите разлики между тях.

БВП на останалите две държави в ЕС, взети заедно, е малко по-голям или е над 107,4 милиарда евро. Данните показват, че икономиките на Хърватия и Естония се равняват на съответно 76,303 милиарда евро и 31,181 милиарда евро.

Погледнато от друга гледна точка обаче БВП на България, изчислено по ППС, е два пъти по-малък от този на Унгария, който надхвърля 200 милиарда евро и близо 3,5 пъти по-малък от този Румъния. Изчисленията показват, че икономиката на северната ни съседка, изчислена по ППС по текущи цени, възлиза на 368,248 милиарда евро.

Това я поставя на 9-то място в ЕС, изпреварвайки значително по-силни икономики, като шведската и австрийската. Преди нея са съответно Германия (3068 милиарда евро по ППС), Франция (2092 милиарда евро), Великобритания (2085 милиарда евро), Италия (1745 милиарда евро), Испания (1290 милиарда евро), Полша (804 милиарда евро), Холандия (658 милиарда евро) и Белгия (387 милиарда евро).

За сравнение България е с 11 позиции надолу, като се класира на 20-то място в съюза по размер на БВП, изчислен по ППС. След нея са съответно Словения, Малта, Люксембург, Литва, Латвия, Кипър, Хърватия и Естония.

Северната ни съседка успява да изпревари Швеция и Австрия, които като абсолютна стойност имат по-големи икономики от румънската. БВП изчислено според ППС при тях обаче е съответно 366 милиарда евро и 336 милиарда евро.

Въпреки това Румъния се нарежда на 16-то място при БВП по текущи цени и чак на 27-мо или малко преди България по БВП на глава от населението. При последния показател северната ни съседка е с резултат от 9600 евро на глава от населението през 2017 година.

Държава БВП по ППС 2017-а (в хиляди евро)
Германия 3 068 325,7
Франция 2 091 945,2
Великобритания 2 084 835,5
Италия 1 744 591,6
Испания 1 290 110,2
Холандия 657 749,7
Полша 804 378,8
Швеция 366 008,0
Белгия 396 750,4
Австрия 335 933,0
Дания 218 868,4
Ирландия 260 712,8
Финландия 180 113,3
Гърция 219 050,7
Чехия 279 984,9
Португалия 239 036,2
Румъния 368 284,8
Унгария 200 872,1
Словакия 124 901,9
Люксембург 45 170,7
Хърватия 76 303,0
България 107 190,2
Словения 52 079,5
Литва 66 534,0
Латвия 39 214,7
Кипър 21 855,4
Естония 31 181,0