Средното увеличение на минималния осигурителен доход за 2009 г. е 26,6 процента, съобщиха от Българската стопанска камара, съобщава Дарик.

За 44 от основните икономически дейности има постигнати споразумения между синдикалните и работодателските организации и обхващат 1,5 млн. заети при 2,47 млн. общо заети към април 2008 г.

За икономическите дейности от реалния сектор, за които не е постигнато споразумение между социалните партньори, за размера на минималния осигурителен доход административно ще се приложи увеличение от 26,6 на сто в сравнение с 2008 г., което е средното увеличение, постигнато при договарянето на праговете за догодина.

По данни на НОИ средният минимален осигурителен доход за 2008 г. е 292 лв. Очаква се той да бъде 370 лв. догодина или с 26,6 повече отколкото през 2008 г. Минималната работна заплата се предвижда да се увеличи от 220 лв. на 240 лв. от 1 януари 2009 г.