Все по-малко безработни в България. През април т.г., спрямо предходния месец, безработицата е намаляла с още 0,1%, следвайки тенденцията от последните месеци. Данните на Евростат сочат, че броят на безработните у нас е 177 хил. (5,1%) през април - или с 34 хил. по-малко от същия месец на миналата година.

Делът на хората у нас, които търсят, но не намират работа, е далеч по-нисък от средния за еврозоната, където е 8,5%. Все пак и в държавите от валутния съюз се наблюдава спад, като през март 2018 г. тя бе 8,6%, а през април 2017 г. - 9,2%. Данните от април т.г. сочат най-ниска безработица в региона от декември 2008 г. насам.

В целия Европейски съюз безработните са 7,1% - без промяна спрямо март и с 0,7 процентни пункта по-малко от април 2017 г. Абсолютният им брой в ЕС достига 17,462 милиона. Най-ниска безработица има в Чехия (2,2%), Малта (3%) и Германия (3,4%), а най-висока в Гърция (20,8% по данни от февруари) и Испания (15,9%).

Снимка 359632

Източник: Евростат

Работниците в най-стабилната икономика в ЕС печелят войната срещу ниските заплати

Работниците в най-стабилната икономика в ЕС печелят войната срещу ниските заплати

Компаниите нямат избор, освен да повишат възнагражденията