От 2011 г. насам над пет милиона имигранти от други страни от ЕС са имигрирали в Германия. Проучване на германския икономически институт DIW Berlin показва, че тази имиграция е увеличила БВП на годишна база средно с 0,2% за периода от 2011 г. до 2016 г.

"Без имиграцията от останалите страни в ЕС, БВП на Германия щеше да нарасне с 1,2%, вместо с 1,5% през 2015 г.", обяснява един от авторите Мариус Клемънс. "Имиграцията в ЕС е направила - и продължава да прави - значителен принос за икономиката", допълва той.

Според изследването, базирано на данни от Евростат и Федералното статистическо бюро на Германия, над 720 000 граждани на ЕС са се преместили в страната от 2011 г. насам, вече наброявайки 5,1 милиона души. Повече граждани на Европейския съюз са се преместили в Германия, отколкото имигранти от трети страни.

Макроикономическият модел на изследователите показва, че доброто състояние на икономиката и пазара на труда както и "миграционните разходи" са главните фактори страната да е предпочитана дестинация пред другите алтернативи. Изчисленията показват, че влошаващото се положение в страната на произход на имигрантите обяснява 60% от общата миграция в ЕС.

"Нашият анализ показва, че не-бежанската имиграцията в Германия, е тясно свързана с развитието на германската икономика и положението на пазара на труда в сравнение със страните на произход", пише съавторката Жанин Харт. "Имигрантите от ЕС идват в Германия, за да намерят работа и го правят според статистиката".

Повечето имигранти от ЕС са млади, висококвалифицирани и имат висок процент на участие на работната сила. През 2017 г. равнището на заетост на имигрантите придошли от други страни от ЕС е било 74,6%, в сравнение с 70,6% за германците.

Лява графика: брой имигранти в Германия по страна на произход; дясна графика: принос на имигрантите от ЕС за БВП

Снимка 387070

Имигрантите, които попълват свободни работни места, увеличават общата икономическа заетост, повишават допълнително потреблението и предотвратяват натоварване на пазара на труда, което би довело до по-високи производствени разходи. По този начин икономическата имиграция стабилизира динамиката на заплатите и стимулира растежа.

Последните оценки на пазара на работна ръка показват, че на страната са ѝ необходими близо половин милион мигранти, ако иска да поддържа същия ръст.

За да запази икономическия си растеж обаче Германия ще трябва да работи по-усърдно, за да задържи прилива на работна ръка от ЕС, взимайки предвид подобряващата се обстановка в други страни от блока. Необходимо е да се помисли за повече възможностите за заетост, съответстващи на уменията на имигрантите и улесняване на процедурите по признаване на чуждестранни квалификации.