С около 40% по-ниски добиви от пшеница се очакват в област Добрич в сравнение с миналата година. Сред основните причини са големите температурни амплитуди и сушата, предава предава БНР.

Според доц. Галина Михова от Добруджанския земеделски институт лошото състояние на пшеницата в Добруджа се дължи не само на сушата, но и на грешен избор на сортове от земеделските производители.

"Неадекватно изградена сортова структура, грешни технологични решения, непознаване както на биологичните особености на зърно-житните култури, така и на отглежданите сортове".

Според проф. Иван Киряков добивите в Добруджа ще се редуцират до 30-40%.

"От една страна суша, от друга страна - висока ментална активност от страна на земеделските производители, огромното им желание да се занимават с наука, да експериментират".