От началото на пандемията досега индексът на металите за електромобили (EV Metal Index) нарасна с 326%, достигайки почти 480 млн. долара, предаде mining.com. През юни неговият растеж достигна почти 20% в сравнение с май тази година, което е третото му най-силно покачване в историята.

Същевременно за изминалия месец расте драматично и количеството продадени батерии за електромобили. Те достигнаха почти 20 GWh. Това е три пъти по-голяма стойност, в сравнение с юни 2020 г.

В индекса се включват металите, използвани за производството на батерии за електромобили и хибриди. Данните не отчитат недовършените превозни средства, както и тези, намиращи се във веригата на доставки на едро.

Кумулативната стойност на индекса за първите пет месеца нарасна с 232% от януари до май 2020 г. Така тя е наравно със стойността за 2018 г., когато средните цени на лития и кобалта са били значително по-високи от днешните.

Литият струва 10,8 хил. щатски долара за тон спрямо над 17 хил. долара през 2018 г. Кобалтът нарасна до малко под 57 хил. долара за тон досега тази година спрямо над 80 хил. долара за тон през 2018 г. Цените на никела също отново се повишават, като пробиха границата от 20 хил. долара за тон за първи път от февруари.

Спрямо миналата година растат не просто цените им, а и количеството употребяван литий за всеки електромобил. Средно то се покачва с 4% на месечна база и с 20% на годишна, на фона на спад на употребата на кобалт от 1% спрямо май 2020 г. Общото количество метали, използвано в батериите, се покачва с почти 200% на годишна основа.