Министерството на енергетиката на САЩ ще отдели над 65 милиона долара за изследвания в областта на ядрената енергия, развитието на междусекторните технологии, както и за инфраструктурен достъп до 93 високотехнологични ядрени проекта в 28 щата.

Финансирането ще се осъществи в рамките на три програми за ядрена енергия на министерството - Университетска програма за ядрена енергия (NEUP), Технологии за развитие на ядрена енергия (NEET) и Съоръжения за научни изследвания в областта на ядрените технологии (NSUF).

Само по програмата NEUP ще бъдат отпуснати общо над 55 милиона долара. От тях 38,6 милиона ще бъдат инвестирани в 57 университетски проекта за научни изследвания и развитие на ядрената енергия.

55% от нисковъглеродната електроенергия в САЩ идва от ядрени мощности

55% от нисковъглеродната електроенергия в САЩ идва от ядрени мощности

Цената на електроенергията от АЕЦ е спаднала с 32% за 8 години

"Развитието на ядрената енергетика от ново поколение е от първостепенно значение за осигуряването на надеждна и чиста електроенергия на САЩ. Ако се отнасяме сериозно към постигането на значителен напредък при намаляването на емисиите на парникови газове, чистата ядрена енергия трябва да бъде важна част от дискусията по темата", коментира ресорният министър Дан Бруйет.

САЩ е държавата с най-много ядрени мощности в света. По данни от доклад на Института за атомна енергия в страната (NEI) през 2019 година ядрената енергия е била с дял от 54,8% от цялата нисковъглеродна електроенергия на страната. А това е повече от всички възобновяеми източници взети заедно.

Освен това в рамките на миналата година средната цена на изработената електроенергия от ядрени мощности в страната е достигнала рекордно ниско ниво от 30,42 долара за мегаватчас. Понижението на годишна база е 7,6%, а в сравнение с 2012 година, когато стойността на мегаватчас е била 44,57 долара, намалението е в размер на цели 32%.

Планът на МАЕ за възстановяване след Covid-19 и какво е мястото на ядрената енергетика в него

Планът на МАЕ за възстановяване след Covid-19 и какво е мястото на ядрената енергетика в него

Мерките в стратегията на МАЕ и целевите инвестиции за периода 2021-2023 година трябва да доведат до повишаване на световния икономически ръст средно с 1,1% годишно