Инвестиции в съществуващи ядрени централи, строителство на нови и съдействие за иновации в сферата на малките модулни реактори - това са част от мерките за подкрепа на технологиите за чиста енергетика в Плана за икономическо възстановяване след Covid-19 на Международната агенция по енергетика (МАЕ).

Акцентът при инвестициите в ядрена енергия оабче е по-скоро върху удължаването на експлоатацията на вече съществуващите ядрени мощности, отколкото върху строителството на нови енергоблокове.

МААЕ започва оценка на рентабилността на малките модулни ядрени реактори

МААЕ започва оценка на рентабилността на малките модулни ядрени реактори

Икономическото въздействие на мини ядрените реактори трябва да бъде изчислено добре, за да може технологията да получи обществена подкрепа

Изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол говори по въпроса за новите инвестиции в ядрената енергетика на брифинг, на който беше представен докладът.

"Три са основните енергийни стратегии, които разглеждаме - слънчевата енергия и другите алтернативни източници, повишаване на енергийната ефективност на домакинствата и на производствените сектори, както и изграждане на нови мрежи. Като допълнение, за развити страни с ядрени централи, продължаването на сроковете на експлоатация на съществуващия парк от ядрени електроцентрали може да стане много важен източник на производство на електроенергия, което значително ще ни помогне за намаляване на вредните газове в атмосферата", коментира Бирол.

55% от нисковъглеродната електроенергия в САЩ идва от ядрени мощности

55% от нисковъглеродната електроенергия в САЩ идва от ядрени мощности

Цената на електроенергията от АЕЦ е спаднала с 32% за 8 години

Комплексът от мерки в стратегията на МАЕ и целевите инвестиции за периода 2021-2023 година трябва да доведат до повишаване на световния икономически ръст средно с 1,1% годишно, запазване или създаване на близо 9 милиона работни места на година, намаляване на глобалните парникови газове, свързани с енергетиката с общо 4,5 милиарда тона и други.