От Департамента по енергетика на САЩ се ангажираха да поставят въпроса за сигурността на електроснабдяването на Балканския полуостров и възможностите за въвеждане в експлоатация на 3 и 4 блок на АЕЦ „Козлодуй" пред комисаря по енергетика Андрис Пиебалгс. Това стана ясно от проведената среща на министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров със зам.-секретаря по енергетика г-жа Карен Харбарт.

В Департамента по енергетика на САЩ бяха обсъдени освен проблемите в доставката на електроенергия  в Югоизточна Европа след предсрочното затваряне на блоковете 3 и 4 на АЕЦ Козлодуй и развитието на ядрената енергетика,  енергийната ефективност, диверсификацията на енергийните доставки, либерализацията на енергийните пазари.

Приоритетите на американския енергиен сектор бяха обсъдени на среща с представители на Edison Electric Institute (ЕЕI), водеща неправителствена асоциация, която предложи  български енергийни фирми да станат членове на института.

Перспективите пред българската икономика и възможностите за сътрудничество с американския бизнес бяха в центъра на разговорите с г-н Франк Левин, зам.секретар по търговията в Департамента по търговия и  г-жа Телма Аски, директор на Американската агенция за търговия и развитие(USTDA)

Министър Овчаров предостави на г-жа Аски информация за проекти в областта на инфраструктурата и транспорта, в които USTDA би могла да участва.

Представителите на СБ информираха българската делегация за своето предложение за създаване на механизъм за дългосрочно, устойчиво финансиране на инвестиционни проекти, свързани с опазване на околната среда и изпълнение на екологичните ангажименти на Република България.В разговорите с г-н Шигео Катсу, вицепрезидент на Световната банка, отговарящ за регион „Европа и Централан Азия", бе отчетено доброто сътрудничеството между банката и българската страна.

Министър Овчаров представи плановете за модернизация на българската армия и възможностите, които дават офсетните споразумения  пред представители на компанията Boeing, както и интереса на Bulgaria Air за закупуване на самолети от американската компания. Разговорите и по двете теми ще продължат скоро в София.

Председателят на Българската агенция за експортно застраховане, проведе среща с изпълнителния директор на Multilateral Investment  Guarantee Agency г-жа Йококо Омура. Двете страни обсъдиха възможностите за съвместно застраховане на инвестиционни проекти. Г-н Карадочев се срещна и с представители на Ексимбанк, с които договориха съвместно  застраховане на финансови рискове и обмяна на финансова и правна информация между двете институции.