29,7% ръст в цените и 8,7% спад в обемите на продукцията от селското стопанство отчита НСИ в първата си оценка на отрасъла за 2022 г. Крайната продукция по базисни цени възлиза на 12,9 млрд. лева, което е с 19,7% повече в сравнение с предходната година.

Растениевъдството е с продукция за 9,64 млрд. лева, което е отново с близо 20 на сто по-висок резултат в сравнение с 2021 г. Наблюдава се значителен ръст на цените (33,9%), но и спад в обемите (8,7%). Този спад е свързан най-вече със зърнените култури, където има по-ниски добиви и 16,3% по-малка реколта. Пшеницата и лимеца са с 52,3% по-скъпи на годишна база, а при ръжта и ечемика поскъпването е даже по-голямо (67,8% и 61,5%).

Снимка 600066

Източник: news.bg

Животновъдството регистрира слабо увеличение на обемите на продукцията (0,6%) и доста по-сериозно на цените (21,8%). Това води до обща продукция за 2,41 млрд. лева - 22,5% повече от 2021 г.

Зърно и слънчоглед дават над 50% от стойността на продукцията в българското земеделие

Зърно и слънчоглед дават над 50% от стойността на продукцията в българското земеделие

Данните от 2020 г. показват необичаен срив от 6,3% в отрасъл "Селско стопанство"

На този фон растат вложените средства за текущо потребление - до 7,27 млрд. лева или с 28,8% повече спрямо предходната година.

Цените на продукцията движат нагоре брутната добавена стойност по базисни цени и нетния предприемачески доход, който възлиза на 3,63 млрд. лева и расте с 11,4 на сто на годишна база.