Заплатите на бордовете на държавни фирми у нас през миналата година са скочили рязко, стигайки почти 11 000 лева. Максималните месечни заплати на директорите на държавните акционерни дружества са нараснали от 7320 на 10 980 лв. на месец (с 50%), а на ООД-та - от 7320 на 9760 лв. на месец (ръст от 33%).

Увеличението е станало в средата на 2020 г., като ефектът от новите правила при някои дружества вече е видим - разходите за заплати на ключовия управленски персонал нарастват рязко, пише в-к "Сега".

Въпросното увеличение става възможно, след като миналата година тогава управляващият кабинет приема "Правилник за прилагане на новия Закона за публичните предприятия", с който се въвеждат и нови правила за управление на държавните фирми. Правилникът определя и начина, по който се формират заплатите на началниците в държавните фирми, като размерът им е обвързан с различни показатели - активи на фирмата, брой на служителите, финансови резултати, налични задължения и др. В тази формула няма изменение, но пък са променени ограниченията за максималния размер на заплатите.

Така максималната заплата за директор на държавно АД от 2020 г. може да достигне 18 пъти размера на минималната работна заплата, вместо действалото дотогава ограничение - до 12 минимални заплати. При управителите на ООД-тата ограничението е вдигнато от 12 на 16 минимални работни заплати.

Увеличение има и при заплатите на останалите членове на бордовете на АД-тата извън директорите, но той е по-скромен - максимумът при тях се вдига от 5 на 6 минимални работни заплати. При обявяването на новите правила, тогавашното правителство не е изложило никакви аргументи защо се вдигат "таваните", показа проверка в сайта за обществени консултации strategy.bg.

Припомняме, че преди дни служебният министър на образованието и науката Николай Денков обяви, че изпълнителният директор на държавната фирма "Ученически отдих и спорт" ЕАД, уличена в източване на пари за нощувки, е получавал за първите три месеца на 2021 г. заплата от 10 370 лв. месечно, т.е. 17 минимални работни заплати. В същото време, дружеството от 2019 г. излиза на загуба, макар през 2020 г. тя да е намалена на 440 000 лв.

В проверяваното от МОН "Ученически отдих и спорт" скокът в заплащането е настъпил още през 2019 г. и вероятно донякъде се дължи на по-ниски стартови заплати през 2018. Разходите за ключов персонал през 2018 г. там са 91 402 лв. а през 2019 скачат на 212 499 лв. През 2020 г. бордът от четирима души е взел общо 240 120 лв.

Кой регион изпревари Видин по най-ниски заплати у нас?

Кой регион изпревари Видин по най-ниски заплати у нас?

Забавяне заради корона вируса променя икономическата карта на страната

Има и държавни фирми, в които не се наблюдава толкова голяма динамика нагоре. Разходите за възнаграждения на борда на "Информационно обслужване" (5-членен Управителен съвет) за 2020 г. са общо 362 000 лв., при 333 000 лв. за 2019 г.

Освен това, например, "перото" за заплати на управленския персонал в скандалната фирма "Автомагистрали" ЕАД за 2020 г. (тричленен Управителен съвет) възлиза на 234 000 лв., при 149 000 лв. за 2019 г. Тези нива се отчитат за един и същ ключов управленски състав на фирмата. Не е ясно каква част от това увеличение се дължи на новите по-високи лимити за заплатите и каква - на останалите елементи за определяне на възнагражденията като ръст на печалба и др.