Колин Коулман, бивш CEO на Goldman Sachs за Субсахарска Африка, преподава в университета Йейл. Материалът е публикуван в Project Syndicate.

Днес в Африка живее около 17% от населението на света, но континентът отговаря за едва 3% от БВП. Тези данни не просто подчертават провала в използването на потенциала за развитие, но и невероятните възможности (но и рискове) пред него. Докато Африка продължава да изостава икономически, континентът ще бъде източник на нестабилност и екстремизъм. Но ако икономиката се забърза, той ще бъде основен източник на растеж за целия свят.

Африка е свикнала да страда. Континентът бе опустошаван от поробители, разграбван от колонизатори и експлоатиран от международните сили по време на Студената война. Последният удар бяха постколонизаторските конфликти, които оставиха неспирна волатилност, ужасяващо насилие и повсеместна бедност.

Въпреки това Африка успя да постигне значително подобрение през последните десетилетия. В Субсахарска Африка растежът на БВП бе средно 5% на година от 2000 г. насам. За целия континент темпът е само минимално по-нисък.

Нещо повече, според доклад на Световната банка от 2019 г., бедността в Африка (дефинирана като доход от по-малко от $1,90 на ден), намалява с 54% през 1990 г. до малко над 41%, засягайки около 400 милиона души, през 2015 г. Ако икономиката продължи да расте с днешния темп до 2030 г., бедността ще намалее до 23%.

Но Африка има потенциал за много повече. Континентът е най-младият и най-бързо урбанизиращият се: между 2015 и 2045 г. всяка година 24 милиона души повече ще живеят в градове - повече, отколкото в Индия и Китай заедно. Това означава, че ще има огромен ръст на потреблението. В момента общите разходи на потребителите и бизнеса в Африка достига $4 трилиона. Потреблението на домакинствата ще расте с 3,8% годишно до 2025 г., достигайки $2,1 трилиона, а разходите на бизнеса ще нараснат от $2,6 трилиона през 2015 г. до $3,5 трилиона през 2025 г. Така McKisney предвижда $5,6 трилиона бизнес възможности до 2025.

Някои от тях са в земеделието: ако Африка, където се намира 60% от необработваемата в момента, но подходяща за това земя, увеличи продуктивността си, тя може да произвежда 2-3 пъти повече зърнени храни. Подобни увеличения могат да бъдат отчетени и при други култури и животновъдството. Други възможности има в инфраструктурата: през 2010 г. Африка все още се нуждаеше от поне $46 милиарда допълнителни разходи всяка година, за да обнови своите енергопреносни, водни и транспортни мрежи.

Разбира се, възможности за инвестиция има и при природните ресурси, които включват 10% от петролните резерви на света, 40% от златото и 80% от платината. Но важността на тези ресурси в бъдещето на континента не трбява да бъде надценявана. Според доклад на Goldman Sachs, суровините отговарят за едва 30% от растежа на БВП на Африка от 2000.

Докладът сочи още, че най-важният фокус сега е засилване на институциите, политическата стабилност, демократизацията, подобряване на условията за правене на бизнес, намаляване на дълга, отваряне на финансовите пазари, привличане на преки чуждестранни инвестиции, трансфер на технологии и грижа за човешкия капитал чрез по-добро здравеопазване и образование.

Някои държави, особено по-малките икономики в Източна Африка, вече демонстрират колко мощни могат да са подобни реформи. Ако целият континент приеме този подход, някои вярват, че Африка може да повтори бързия растеж на Китай от последните 50 години.

Но не всички са оптимисти, че Африка ще може да спази обещанието си. Някои се съмняват, че континентът ще успее да превъзмогне наследството, оставено от поробването, колониализма и съревнованието между великите сили.

Има и притеснения относно световния икономически пейзаж, особено заради търговското напрежение между САЩ и Китай, и ефектът от това върху растежа и цените на суровините.

Голяма част от успеха ще зависи от представянето на най-значимите икономики - Египет, Нигерия и Южна Африка, както и от прогреса по създаване на свободна търговска зона.

Ако Африка успее, милиони хора ще бъдат извадени от бедност. В противен случай континентът ще остане източник на нестабилност. Африка скоро ще е дом на една пета от световното население. И светът ще спи по-спокойно, ако континентът поеме по пътя на просперитета и растежа.