Европейският съюз прие нови правила за използването на палмово масло. Той цели да избегне търговски конфликт с производители в Азия, пише Bloomberg.

Мярката е продължение на закон за защитата на климата, договорен от всички 28 страни членки през изминалата година. Тогава ЕС настоя за рестрикции по отношение на палмовото масло, тъй като за производството му се обезлесяват големи площи, а това създава проблеми за екологията.

От своя страна най-големите производители на палмово масло Индонезия и Малайзия, които произвеждат 85% от световните доставки, са заявили, че са готови да отвърнат на "дискриминационните мерки". Заради екологичната кампания на ЕС цените на маслото са спаднали с 15% от началото на 2018 година.

ЕС се бори срещу глобалното затопляне и цели да намали парниковите газове, причина за изменението на климата. Планът предвижда да се намалят вредните емисии с 30% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1999 година, да се увеличи дела на възобновяемата енергия до 32% и да се повиши енергийната ефективност с 32,5 процента.

За да се изпълнят тези цели ЕС ограничи използването на растително масло във възобновяемите горива. Кампанията получи подкрепата на екологични организации, които дори настояха да се забрани биодизел с високо съдържание на палмово масло, рапица и соя. 46% от палмовото масло, което се внася в ЕС се използва за биогорива.

Според правителствата на страните членки палмовото масло е неустойчиво. Въпреки това регламентът на ЕС предвижда изключения, според които Европа може да запази използването на палмово масло в горивата на сегашните нива.

Използването на неустойчиви храни и биогорива, основаващи се на фуражни култури следва да бъде ограничено от 2019 г., с постепенно премахване от 2023 г. и забрана през 2030 година, според закона за възобновяема енергия на ЕС 

Най-големите производители на палмово масло искат да защитят бъдещето си на европейския пазар. Съветът на страните производители, от които Индонезия, Малайзия и Колумбия настоява законопроектът да бъде обсъден от всички, включително и Световната търговска асоциация.

ЕС внася 12% от палмовото масло, произведено в Малайзия през 2018 г., което го прави най-големия купувач след Индия. Това е причината стараната производител да спре да разширява насажденията с палмово масло.

От своя страна Индонезия се опасява, че намаляването или спирането на доставките за Европейския съюз ще повлияе на борбата ѝ с бедността. Индонезийските търговци настояват ЕС да преразгледа регламента си.