През периода януари - август 2021 г. от България са изнесени стоки на обща стойност 43,94 млрд. лв., което е с 22,4% повече в сравнение със същия период на 2020 година, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През август 2021 г. общият износ на стоки възлиза на над 5,52 млрд. лв., което е нарастване с 32,8% спрямо същия месец на предходната година.

За първите осем месеца на 2021 г. в страната са внесени стоки на обща стойност над 48,27 млрд. лв., или с 26,4% повече спрямо същия период на 2020 г.

Само за август 2021 г. вносът на стоки нараства с 35,6% спрямо година по-рано и достига 6,24 млрд. лева.

Посочените данни като цяло потвърждават по-нататъшното преодоляване на негативното въздействие на коронавирусната пандемия върху международната търговия на нашата държава.

Ако разгледаме търговията на България само със страните от Европейския съюз, през периода януари - юли 2021 г. износът на стоки от България за Европейския съюз се е увеличил с 23% спрямо същия период на 2020 г. и е в размер на 25,26 млрд. лева, по данни на НСИ. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 69,8% от износа за държавите-членки на ЕС към България.

Само за юли 2021 г. износът ни за ЕС нараства с 16,1% в сравнение с юли 2020 година и е в размер на над 3,83 млрд. лева.

За първите седем месеца на тази година, най-висок ръст в сравнение със същия период на 2020 г. е отбелязан при износа на стоки от секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (137,7%) и "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (с изкл. на горивата)" - с 31,5%. Спад при износа към страни от ЕС се наблюдава единствено в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" - с 11,3%.

Двуцифреният спад на българския внос и износ се запази и през лятото

Двуцифреният спад на българския внос и износ се запази и през лятото

Първите шест месеца на годината износът на стоки от България само за ЕС намалява с 6.5%

От друга страна, вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - юли 2021 г. нараства с 25,3% спрямо същия период на 2020 г. и е на обща стойност 25,55 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция, Нидерландия и Унгария.

През юли вносът на България от държавите-членки на ЕС нараства с 26,4% спрямо юли 2020 година и е в размер на 3,95 млрд. лева.

Данните на НСИ сочат, че за първите седем месеца най-голямо увеличение спрямо същия период на миналата година е отчетено при вноса на стоки от сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (101,1%). Спад не се наблюдава при нито един сектор.

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - юли 2021 г. е отрицателно и е в размер на 293,5 млн. лева.