През 2018 г. от България са изнесени стоки на стойност 55 275.7 млн. лв., което е с 1.2% повече в сравнение с предходната година. Само за декември общият експорт възлиза на 4 154.7 млн. лв. и намалява с 2.4% спрямо същия месец на предходната година, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

В страната през миналата година са внесени стоки на стойност 62 945.5 млн. лв., или с 6.3% повече спрямо 2017 година. През декември вносът намалява с 8.6% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 881.1 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през 2018 г. и е на стойност 7 669.8 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 3 256.3 млн. лева.

Търговия на България със страните извън ЕС

Експортът на стоки от България за страни извън ЕС през 2018 г намалява с 12.5% в сравнение с предходната година и е на стойност 17 550.6 млн. лева. През декември износът на стоки за трети страни се свива с 14.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 488.6 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, САЩ, бившата югославска република Македония и Руската федерация, които формират 52.6% от износа за трети страни.

Вносът на стоки в България от трети страни през 2018 г. се увеличава със 7.4% в сравнение с 2017 г. и е на стойност 23 012.3 млн. лева. През декември вносът от трети страни намалява с 11.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 822.0 млн. лeвa.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

Външнотърговското салдо на България с трети страни през 2018 г. е отрицателно и е в размер на 5 461.7 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 3 522.1 млн. лева.

Търговия на България с страните от ЕС

През периода януари - ноември 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 9.5% спрямо същия период на 2017 г. и е в размер на 35 059 млн. лева. Износът на стоки за ЕС през ноември нараства със 7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 445.2 млн. лева, показват предварителните данни на НСИ.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.5% от износа за държавите членки на ЕС.

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - ноември 2018 г. се увеличава с 6.8% спрямо същия период на 2017 г. и е на стойност 36 874.1 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

През ноември вносът на стоки в България от държавите - членки на ЕС, намалява с 0.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 606.6 млн. лева.

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - ноември 2018 г. е отрицателно и е на стойност 1 815.1 млн. лева.