Секторът на електроенергията в Щатите е в период на безпрецедентни промени и сътресения. Докато цените на възобновяемата електроенергия вървят сериозно надолу, производството на природен газ продължава да расте. В същото време страната все повече се опитва да се отдалечи от въглищата, пише сайтът Vox.

Всичко това засенчва една не по-малко важна тенденция, която също заслужава да й се обърне внимание - търсенето на ток в САЩ е в застой. Нещо повече, тя се запазва за продължителен период от около десетилетие, като прогнозите са да се задържи и в бъдеще.

Това се забелязва най-отчетливо в съотношението на растежа на брутния вътрешен продукт (БВП) и търсенето на електричество.

От 1998 година двата показателя се разделят и се появява сериозна разлика между развитието им, като БВП расте осезаемо, а търсенето на ток се задържа да приблизително едно и също равнище след 100 години на растеж.

От своя страна това упражнява сериозен натиск върху компаниите от индустрията, които са изправени пред необходимостта от драстични реформи, ако искат да оцелеят.

"Заради икономически и други причини е добре, че търсенето на електричество се "отдели" от растежа на БВП", посочват от Vox. 

От своя страна компаниите от бранша са изправени пред парадокс, при който са принудени да инвестират в развитието на бизнеса си, а в същото време търсенето на техния продукт намалява. А това води до нови инвестиции за подобряване на работата им.

Според оценката на анализаторите единственото решение за тях в момента е да предприемат генерални промени в модела си на работа, като заложат на по-висока ефективност, ограничаване на вредните емисии и за сметка на това да ограничат инвестициите в разрастване на инфраструктурата си.