Преди ден Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие решение във връзка с подаденото от "Булгаргаз" ЕАД заявление за утвърждаване на цена за месец септември 2022 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Регулаторът гласува цената на синьото гориво за деветия месец от годината да бъде 353,21 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

Това означава, че увеличението спрямо август е с близо 19 на сто. На годишна база процентът на поскъпване достига още по-внушителните 408,95%.

КЕВР е определила цената след анализ на внесените от "Булгаргаз" данни и документи. Установено е, че общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар от три източника: Количеството газ по Четвъртото споразумение към договора за доставка на природен газ от компания от Азербайджан за периода от 1 юли до 30 септември 2022 г.; Количества природен газ, осигурени по сключен договор за доставка на втечнен природен газ /LNG/; Количества от търг "тип аукцион" на платформата на "Газов Хъб Балкан" ЕАД.

Колко ще струва зимата при различните типове отопление?

Колко ще струва зимата при различните типове отопление?

Ще издържи ли електрическата мрежа, ако абонатите на парно и газ преминат на ток?

В заявлението на "Булгаргаз" се съдържат цените на отделните доставчици и размера на техните количества в общия микс. С осигурените количества природен газ се покриват ангажиментите на обществения доставчик към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти, по задълженията съгласно Програмата за освобождаване и по Плана за нагнетяване в ПГХ "Чирен", посочват от енергийния регулатор.

Утвърдената от Комисията цена на газа е по-ниска от предложената от "Булгаргаз". Регулаторът е установил, че в цената на природния газ са включени неправомерно разходи, които са извадени от общите разходи за цената на природния газ за септември 2022 г.

Срокът изтича: България трябва да посочи терминал за втечнения газ от САЩ или офертата отпада

Срокът изтича: България трябва да посочи терминал за втечнения газ от САЩ или офертата отпада

Фирмата доставчик на синьото гориво отказа да удължи срока за потвърждаване на офертата

От КЕВР отбелязват, че основната причина за високия ръст на цената за септември е продължаващото през август повишение на международните цени на природния газ заради войната на Русия в Украйна. Силно намалените или спрени доставки от страна на "Газпром" водят до повишена несигурност на газовия пазар в Европа и формиране на нереално високи котировки. Допълнителен негативен фактор е и повишеният курс на американския долар, който е ценообразуващ елемент, поясняват от регулатора.

Те обаче допълват, че независимо от увеличението утвърдената цена на газа за септември е значително по-конкурентна в сравнение с цените на европейските газови пазари за доставки през септември, които са на нива от 232 EUR/MWh /453лв./MWh/.

По-ниската цена за българските потребители се дължи на благоприятните ценови условия по дългосрочния договор за доставка на газ от Азербайджан. Част от доставяните количества са на значително по-ниска цена, тъй като зависят изцяло от цените на петрола за период от шест месеца назад. Освен това в ценовия микс на "Булгаргаз" са включени доставки на количества природен газ от проведените на Газов Хъб "Балкан" търгове "тип аукцион", които са на много конкурентни цени, отбелязват от КЕВР.

Плановете на "Булгаргаз" за закупуване на газ за тази и следващата година

Плановете на "Булгаргаз" за закупуване на газ за тази и следващата година

Дружеството работи по няколко "сценария" каза изпълнителният директор Деница Златева

На откритото заседание на 30 септември изпълнителният директор на "Булгаргаз" Деница Златева заяви, че със старта на интерконектора с Гърция от 1 октомври се създават реални предпоставки за формиране на максимално добра цена за октомври, тъй като страната ни вече ще може да получи пълните количества газ по договора с Азербайджан, които са на изключително изгодна цена. Дружеството ще участва в търговете на терминала Ревитуса за резервиране на слотове и за регазификация през 2023 г., с което да се гарантират бъдещи доставки на втечнен природен газ.