София изпреварва по темп на растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) всички европейски столици през последните 10 години. Столицата привлича и над половината от чуждестранните инвестиции, насочени към България.

Това коментира кметът на Столична община Йорданка Фандъкова по време на срещата Road Show 2017 "Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса".

По нейните думи в града има осезаем ръст на стартиращите фирми, от които цели 80 на сто са в сектора на информационните и комуникационните технологии (ИКТ).

Тези компании са отговорни за близо една пета от БВП на столицата. София от своя страна допринася за над 40 на сто от икономиката на страната.

Особено значение освен ИКТ сектора има и аутсорсинг бизнеса. В двете сфери наетите служители надхвърлят 200 000 души, като на пазара присъстват и някои от големите международни компании в двата бранша.

София е най-богатият регион в България и най-бедният сред столиците в Европа

София е най-богатият регион в България и най-бедният сред столиците в Европа

На противоположния полюс е Люксембург

Според Йорданка Фандъкова един от основните стимули за навлизане на нови инвеститори в столицата са добре подготвените кадри. Тя определя образованието като най-големия капитал за града, в който една трета от гражданите са на възраст между 15 и 34 години.

По време на събитието беше обявено, че ще бъде създаден Форум за сътрудничество на Българската аутсорсинг асоциация (БАА) и Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС) със Столична община.

"Хората, инвестиращи и в ИКТ и аутсорсинг услуги, и в бизнес сгради, също работят и живеят в София. Създаването на Форума ще ни помогне да работим по-активно с общината и с държавата за превръщането й в по-добро място за живеене. Двата сектора са движещи за създаването на работни места.", допълни председателят на УС на АСБС Таня Косева-Бошова.

Колко по-евтин е животът в София в сравнение с останалите европейски столици?

Колко по-евтин е животът в София в сравнение с останалите европейски столици?

Разходите в сравнение с Брюксел и Люксембург са двойно по-малки