Разходите за живот в София все още са значително по-високи от тези в другите региони в България. Погледнато от друг ъгъл обаче - спрямо останалите държави в Европейския съюз (ЕС), разходите в нашата столица са далеч по-ниски от тези във всички останали на Стария континент.

Според изчисленията малко по-скъп от живота в София е този в Румъния и Полша.

Разходите в българската столица са двойно по-ниски, отколкото тези в градове като Люксембург и Брюксел. И близо три пъти в сравнение с най-скъпата столица в ЕС - Лондон.

Това показват данни от инфографика на статистическата служба Евростат за разходите за живот в столиците на всички 28 държави членки.

Колко пари са нужни за нормален живот в София?

Колко пари са нужни за нормален живот в София?

Една сметка извън стандартната статистика

Изчисленията са направени на база на паритета на покупателната способност, който отразява какво количество стоки и услуги може да се купи в отделните държави с определено количество пари.

Резултатите са отразени на база на коефициент, определен от Европейската комисия. Той е в размер на 100 единици, като отразява средното ниво за целия ЕС. Точно по средата са градове, като Люксембург и Брюксел, а малко под границата е Рим.

Повечето европейски столици остават също под това равнище. По-голямата част от тях са на страните от Централна и Източна Европа.

От друга страна четирите най-скъпи градове след Лондон са съответно Копенхаген, Стокхолм, Хелзинки и Дъблин.