Преките чуждестранни инвестиции в България продължават да се повишават и в началото на 2024 г., но със значително по-бавно темпо, показват новите данни на БНБ.

Ръстът през февруари е със 147,6 млн. евро, което е наполовина по-слабо в сравнение със същото време на миналата година (340,4 млн. евро). Общо преките чуждестранни инвестиции у нас се увеличават с 260,2 млн. евро от началото на годината при 757,2 млн. евро през януари-февруари 2023 г.

Най-високият ръст на чуждестранни инвестиции в България от 15 години: Кои са най-щедрите ни търговски партньори?

Най-високият ръст на чуждестранни инвестиции в България от 15 години: Кои са най-щедрите ни търговски партньори?

Въпреки срива на руските и израелските инвестиции

От следните държави идват най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции:

  • Италия (78 млн. евро)
  • Нидерландия (67,7 млн. евро)
  • Гърция (41,1 млн. евро)

Най-големи отрицателни нетни потоци се регистрират по отношение на:

  • Израел (28,3 млн. евро)
  • Австрия (2,4 млн. евро)

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в размер на 0,04 млн. евро при положителен нетен поток от 3,2 млн. евро за януари - февруари 2023 г., показват данните на БНБ.

През февруари България е била на излишък от 275,8 млн. евро по текущата сметка, 178,7 млн. евро по капиталовата сметка и 121,1 млн. евро по финансовата сметка и с търговски дефицит в размер на 403 млн. евро.