Най-високата средна брутна месечна заплата на наетите лица в България за 2022 г. е в община Челопеч (3 398 лв.). На второ място е средната заплата в община Козлодуй (2 949 лв.), а на трето място е изненадата тази година - община Кнежа (2 813 лв.). Това показва карта на заплащането по общини през 2022 г. на Института за пазарна икономика (ИПИ). 

Първите три места в класацията се заемат от общини, в които са позиционирани водещи компании от добивната индустрия, енергетиката, селското стопанство и преработката на маслодайни култури.

На четвърта позиция е Столична община (2 475 лв.), следвана от общините Раднево (2 450 лв.), Пирдоп (2 440 лв.) и Гълъбово (2 260 лв.). Топ 10 се допълва от общините Девня (2 156 лв.), Панагюрище (2 050 лв.) и Божурище (1 925 лв.).

Снимка 652449

"За поредна година прави впечатление, че най-високите средни заплати са в малки общини, на чиято територия оперират големи компании, които формират значителна част от трудовите доходи в района", отбелязват икономистите.

В топ 10 преобладават общините от Средногорието, които имат силна добивна и свързана с нея преработваща промишленост, както и общините, които приютяват най-големите енергийни компании в страната.

Интересен е пробивът в топ 10 на община Кнежа, където има силно развито зърнопроизводство, и в която е базиран най-големият производител на слънчогледово олио в страната - стопанска дейност, която отчита много силни финансови резултати през 2022 г.

Сред големите областни центрове най-високите средни възнаграждения са в Столична община - 2 475 лв. (4-то място в страната), община Варна - 1 642 лв. (17-то място в страната) и община Пловдив - 1 584 лв. (22-ро място в страната).

"Отново наблюдаваме силно представяне на индустриалните общини в периферията на трите водещи икономически центъра", коментират от ИПИ.

Почти година в еврозоната: Колко по-високи от българските са средните заплати в Хърватия?

Почти година в еврозоната: Колко по-високи от българските са средните заплати в последната държава, приела еврото?

С колко се различава часовата ставка на месечните заплати в двете държави?

В топ 25 по заплати в страната влизат общините Божурище, Елин Пелин, Костинброд и Ботевград от широката периферия на София; общините Девня и Белослав в непосредствена близост до Варна и общините Марица и Куклен до Пловдив.

Положителните процеси от последните години водят до ръст в средната заплата във всяка община в страната в периода 2018-2022 г., сочат резултатите от анализа.

Средната заплата на наетите лица в 215 общини в страната бележи ръст между 40% и 70% за четири години. В големите общини (Столична, Пловдив и Варна) ръстът на възнагражденията е над 50% в периода 2018-2022 г.

Най-висок ръст се наблюдава в общини, които не са били сред лидерите по възнаграждения, но през последните години са привлекли нова инвестиция или съществуващи компании са се разраснали и са подобрили значително своите резултати. Такива са примерите на общините Кнежа, Брезник и Куклен. В района на Крумовград също се наблюдава сериозен ръст на възнагражденията.

Австрийските компании у нас: С планове за увеличение на персонала и оборота си през 2024 г.

Вторият най-голям чуждестранен инвеститор в България: С планове за увеличение на персонала и оборота си

Умерен оптимизъм сред бизнеса