На 1 януари 2023 г. Хърватия се превърна в най-новия член на еврозоната. Единната валута беше приета със смесени чувства, тъй като предизвика по изкуствен начин инфлация (търговците на дребно започнаха да повишават цените на стоките драстично), последва държавна намеса и глоби, които успяха да балансират случващото се в държавата. Така почти година в еврозоната, ето каква е равносметката за покупателната способност на средностатистическия хърватин. 

Средната месечна нетна заплата на служител в Хърватия възлиза на 1178 евро (2303.18 лв.), което е номинално увеличение с 14.6% и с 8.3% - в реално изражение, според данните на Държавната статистическа служба към октомври. Спрямо работната заплата за септември тази година средната нетна работна заплата за октомври номинално е по-висока с 1.9%, а реално с 1.4 на сто.

Най-високата средна месечна изплатен работна заплата през десетия месец от годината е изплатена във въздушния транспорт - 1856 евро (3628.78 лв.), а най-ниската - в производството на облекло - 756 евро (756 лева).

Четири месеца в еврозоната: Гуверньорът на централната банка на Хърватия обяви кои стоки и услуги поскъпнаха най-драстично

Четири месеца в еврозоната: Гуверньорът на централната банка на Хърватия обяви кои стоки и услуги поскъпнаха най-драстично

В интервю за Financial Times

Брутна заплата, средна часова ставка...

Средната месечна брутна работна заплата за октомври в Хърватия възлиза на 1630 евро (3186.91 лв.), което е номинално по-високо с 2.1% и реално с 1.6% спрямо септември. На годишно ниво средната брутна работна заплата е номинално по-висока с 16.8%, а реално с 10.4 на сто. Както и при нетната заплата, най-висока е средната месечна брутна заплата във въздушния транспорт - 2693 евро (5265.25 лв.), а най-ниска - в производството на облекло - 990 евро (1935.61 лв.).

Средномесечното нетно почасово възнаграждение за октомври е 6.60 евро (12.90 лв.), което е с 2.2% по-малко от септември и с 9.8 на сто повече от същия месец на предходната година. За сравнение според последните данни на Националната статистическа служба на България за септември средната брутна заплата за страната е била 2072 лв. или 1607 лв. нето. Това означава, че в България средното почасово възнаграждение е било 10.57 лв. (5.41 евро).

За два месеца в еврозоната: Хърватия отчете бум на фалшивите евробанкноти, ето кои са най-честосрещаните от тях

За два месеца в еврозоната: Хърватия отчете бум на фалшивите евробанкноти, ето кои са най-честосрещаните от тях

Увеличението на фалшивите евро вече е забелязано от ресторантьорите