За осем години средната работна заплата у нас е нараснала със 70,3%, като увеличението до голяма степен се дължи на промяната на възнагражденията в частния сектор. Между 2008 и 2015 година в него средната заплата е скочила с 88,6 на сто. В обществения ръстът е осезаемо по-нисък - 32,4 на сто.

Това показва анализ на състоянието на българските предприятия, направен от Българската стопанска камара (БСК).

Според оценката на експертите през тези години разходите на работодателите за труд на едно лице са се увеличили с 56%. За частния сектор резултатът е с 64%, а в обществения - с 41%.

Нарастването на минималното трудово възнаграждение е също значително. Спрямо 2008 година ръстът е двоен, а с нивото от 510 лева, което влиза в сила от 2018 година, минималната заплата ще бъде със 132 на сто по-висока от тази през 2008 година, отчитат работодателите.

От анализа на БСК става ясно, че през годините непосредствено след кризата редица български фирми са спрели да работят. Данните показват, че между 2008 и 2015 година са "изчезнали" 92 големи, 887 средни и 2488 малки предприятия. Те са били с дейност основно в преработващата промишленост, строителството и търговията. 

В същото време ролята на т.нар. микропредприятия в българската икономика продължава да се застоява. С 25% се е увеличил техният броя, показва анализът. Те са намират предимно в Югозападния регион и са с дейност в секторите "Търговия", "Селско и горско стопанство" и "Професионални дейности".

Експертите от БСК обясняват, че приходите на компанията леко надвишават разходите. Първите нарастват с 20,9%, в т.ч. и нетните приходи - с 16,3%. Разходите се увеличават с 18,5%.

Според анализа, счетоводната загуба намалява с 19,7%, а данъчната загуба - с 23,3%. В същото време броят на данъчно задължените лица, които отчитат счетоводна загуба, се увеличават с 3,5%.

Счетоводната печалба нараства с 35,9%. Данъчната печалба се увеличава с 34,4% - колкото е и увеличаването на полагащия се корпоративен данък.

Секторите, които формират най-голям дял (54%) от общия размер на отчетената счетоводна печалба са "Преработваща промишленост", "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" и "Финансови и застрахователни дейности".