Общият доход на едно домакинство през декември миналата година е нараснал с над 17,55% спрямо същия период 2005 г. до нивото от 681.82 лв., показват изнесените днес данни от Националния статистически институт.

Тази положителна тенденция дори се подсилва на месечна основа, където личи ръст на дохода с 140 лв. спрямо ноември 2006 г. или 26 на сто. Средно на лице сумата е 274.78 лв. за декември или с 57 лв. повече в сравнение с предходния месец.

През декември 2005 г. пък средния доход на лице е бил 229.71 лв.

Най-голям процент от доходите на домакинствата за декември миналата година идват от работни заплати (49%) и пенсии (22.9%).

Най-много разходи са отделяли домакинствата през декември миналата година за храна (40%) и жилища, вода и електроенергия (10.5%). Впечатление прави, че разходите за ток и вода са скочили с над 8% спрямо декември 2005 г. Значителен процент от своите приходи домакинствата отделят и за транспорт - близо 4.3%.

Най-потребявани през месец декември са били хляба и тестените изделия (10 кг. средно на лице от домакинство), следвани от плодовете (4 кг.), месото (3.1 кг.) и картофите (2.6 кг.).