Националният Статистически Институт на Република България започна нов проект, финансиран по Програма ФАР на Европейския Съюз.

Утре стартира договорът за "Техническа помощ за укрепване на административния капацитет на Националният статистически институт" по Програма Фар на Европейския Съюз, проект BG 2004/016-711.09.05.

Договорът се изпълнява от фирма Икон-Институт Обществен сектор (Германия). Стойността на договора е почти 600 000 евро.

Областите на оказване на техническа помощ от страна на немската фирма са: 1/ Разработване на политика за управление на човешките ресурси; 2/ Модернизиране на библиотеката на НСИ чрез приложение на съвременни ИТ инструменти; 3/ Намиране на по-добри начини за използване на административните източници и 4/ Общо развитие на информационната инфраструктура на НСИ.

Проектът ще спомогне за пълното интегриране на НСИ в Европейската статистическа система към датата на присъединяване и в частност за укрепане на административния капацитет.