Нарастването на населението и повишаването на жизнения стандарт в по-голямата част от развиващия се свят ще доведат до сериозно покачване на търсенето на енергия през следващите десетилетия.

Това прогнозира саудитският министър на енергетиката Халид Ал-Фалих по време на международен бизнес форум в Рияд.

"Енергийното търсене се очаква да нарасне с около 45% до 2050 г. Това е огромно количество нови енергийни доставки, които трябва да бъдат осигурени", каза Ал-Фалих.

Докато новите енергийни източници ще продължат да бъдат все по-използвани, същите източници, които доминираха в миналото, ще продължат да съставят лъвския дял на доставките в обозримото бъдеще, добави той.

"До 2050 г., изненадващо за много от нас, възобновяемите енергийни източници ще представляват едва 10% от търсенето на първична енергия и това е въпреки много бързия темп на растеж", посочи министърът.

Той е и председател на борда на директорите на държавната петролна компания Saudi Aramco, която е най-големият производител на суров петрол в света.

Според Ал-Фалих основната част от енергията ще продължи да идва от традиционните източници от изкопаеми горива. "Петролът, природният газ и въглищата ще продължат да съставляват около 75% от енергийните доставки до 2050 г.", прогнозира Ал-Фалих.