Световната банка влоши днес прогнозата за глобалния икономически растеж през 2016 г. до 2,4 процента спрямо януарската оценка за 2,9 процента. Като основни причини за това се посочват стабилно ниските цени на суровинните стоки, вялото търсене в развитите икономики, слабата световна търговия и намалелияj капиталов поток.

Развиващите се държави, износителки на суровини, се опитват да се приспособят към понижаващите се цени, в частност на петрола и металите, което затруднява растежа им и аргументира понижаването на прогнозите, се казва доклада, цитиран от Reuters.

СБ очаква ръстът на БВП на тези страни да бъде 0,4 процента през  2016 г. при януарска прогноза за покачване с 1,2 процента.

Икономическият ръст на държавите, внасящи суровини, съгласно прогнозите на банката, ще бъде 5,8 процента, което е с 0,1 п. п. по нисък от посочения през януари.

Според СБ, съществено намалелите инвестиции в енергийния сектор на САЩ  и слабия експорт на страната ще доведат до намаляване на прогнозирания растеж на БВП с 0,8 процентни пункта до 1,9 на сто.

Световната банка, макар и малко, понижи прогнозата си за икономическия растеж в еврозоната – до 1,6 процента, независимо от провежданата от ЕЦБ активна монетарна политика и ниските цени на енергоносителите и другите суровинни стоки.

„В същото време, когато развитите икономики се опитват да наберат скорост, повечето държави от Южна и Източна Азия постигат съществен растеж. Същото се отнася и до страните по цял свят, които внасят суровинни.”, казва главният икономист на СБ Кошика Басу.

Банката остави през промяна прогнозата за ръста на БВП на Китай на ниво 6,7%за 2016 г., при ръст от 6,9 процента за предходната година. Очакванията на СБ са той да се забави и спадне до 6,3 на сто през 2018 година.