Световните цени на храните са спаднали с 13,7% през 2023 година. През декември цените са се понижили на годишна база с 10.1%. Това се съобщава в преглед на FAO (Организацията по прехрана и земеделие на ООН).

Индексът на цените на зърното през декември е по-висок от този през ноември с 16,6%, но изоставането от предходната година се запазва. "Под влияние на метеорологичните смущения в логистичните системи на редица големи страни износителки и напрежението в Черноморския регион, на фона на силното търсене, през декември беше регистрирано повишение на експортните цени на пшеницата, което беше намаляват за четири поредни месеца. През декември е отбелязано повишение на световните цени и при царевицата", се казва в документа.

В края на 2023 г. индексът на цените на зърното се понижи с 15,4%.

Индексът на цените на растителното масло падна с 1,4% през декември след краткосрочно повишение през ноември. Тази динамика отразява спад на световните цени на палмово, соево, рапично и слънчогледово масло на фона на намаляване на обемите на закупуване от водещи вносители.

През 2023 г., поради увеличаване на предлагането на петрол на световния пазар, индексът на цените се понижи с 32,7% и стана най-ниският за последните три години.

Цените на млечните продукти през декември спрямо ноември се повишава с 1,6%, ръстът продължава за трети пореден месец. На годишна база обаче стойността на този индекс е с 16,1% по-ниска. "Ръстът на този индекс през декември се дължи главно на увеличението на котировките на масло, пълномаслено мляко на прах и сирене", се казва в доклада.

В края на 2023 г. индексът на цените при млечните продукти се понижава с 16,6%. Това се дължи на слабото търсене на внос, особено на спот пазара, на фона на значителни запаси в страните вносителки, което доведе до намаляване на цените на всички видове млечни продукти, обясняват експертите на FAO.

Индексът на цените на месото през декември се понижава с 1% спрямо ноември и с 1.8% на годишна база. В края на 2023 г. индексът на цените се понижи с 3,5%. "Това се дължи на увеличените възможности за износ във водещи експортни региони на фона на слабото глобално търсене от големите вносители на месо и е отражение на по-ниските средни годишни цени на говеждо, птиче и агнешко месо, което беше частично компенсирано от по-високите цени на свинското месо", се казва в доклада.

Индексът на цените на захарта през декември се понижи с 16,6% спрямо ноември и стана най-ниският за последните девет месеца. Но на годишна база се оказва с 14,9% по-висока. "Резкият спад на световните цени на захарта, регистриран през декември, се дължи основно на силното производство в Бразилия, подкрепено от благоприятните метеорологични условия. В допълнение, решението на индийското правителство да ограничи използването на захарна тръстика за производство на етанол през този сезон допълнително допринесе за спада в цени", обясниха експерти.

В края на 2023 г. индексът на цените на захарта се увеличи с 26,7% и достигна най-високото си ниво от 2011 г. насам.

Индексът на цените на храните на FAO е среднопретеглена стойност, която проследява динамиката на международните цени за пет основни групи хранителни стоки.