През последните пет години пазарите сметоха опасения за нарастващия дълг под килима.

Докато икономическият растеж и рекордно ниските лихвени проценти улесняват обслужването на съществуващия държавен дълг, това също така създава ситуация, при която държавният дълг е нараснал до над 63 трилиона долара в абсолютни стойности, пише World Economic Forum.

Вятърът на световната икономика може да смени посоката си бързо и в случай на рецесия или бързо покачващи се лихвени проценти, нивата на дълга могат да се върнат в светлината на прожекторите много бързо.

Снимка 400608

Картата на държавния дълг, подрежда и оцветява страните спрямо отношението на дълга към БВП. Самите данни идват от последната актуализация на МВФ от октомври 2018 г.

Структурата на визуализацията е във формата на снежна топка, защото дългът може да се натрупва по неустойчив начин, ако правителствата не са проактивни. Тази ситуация може да създаде порочен цикъл, където нарастващият дълг може да започне да възпрепятства растежа, което прави дълга в крайна сметка по-труден за изплащане.

Ето ги и страните с най-голям дълг:

Снимка 400609

Япония и Гърция са най-задлъжнелите страни в света, като съотношението им на дълг към БВП е съответно 237,6% и 181,8%. Междувременно САЩ са на 8-мо място с коефициент 105,2%, а последните оценки на Министерството на финансите поставят държавния дълг на 22 трилиона долара.

В противоположния спектър, тук са 10-те юрисдикции, които имат по-малък дълг в сравнение с размера на техните икономики:

Снимка 400610

Макао и Хонконг - и двата специални административни региона (САР) в Китай имат почти нулеви задължения по счетоводните книги, докато официалната страна с най-нисък дълг е Бруней (2,8%).