Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) обяви, че настоящите тенденции в областта на въздушния транспорт предполагат през 2037 г. броят на пътниците да се удвои до 8,2 милиарда.

Последната актуализация на 20-годишната прогноза на IATA, обединяваща 290 авиопревозвачи в света, показва, че зад силния растеж стои нарастващата тежест на индустрията на изток. През следващите две десетилетия прогнозата предвижда 3,5% комбиниран годишен темп на растеж, което води до удвояване на броя на пътниците от днешните нива.

"Авиацията се разраства и това създава огромни ползи за света. Удвояването на пътниците през следващите 20 години би могло да подкрепи 100 милиона работни места в световен мащаб. Има две важни неща, които се открояват за тазгодишната прогноза. Първо, виждаме географско пренареждане на световния въздушен трафик в посока на изток. И второ, предвиждаме значително отрицателно въздействие върху растежа и ползите от авиацията, ако се прилагат строги и ограничителни протекционистки мерки ", отбелязва Александър де Юниак, генерален директор и главен изпълнителен директор на IATA.

Тежестта на авиацията се измества на Изток

Азиатско-тихоокеанският регион демонстрира най-голям ръст, като повече от половината от общия брой нови пътници през следващите 20 години ще дойдат от тези пазари. Подемът в тази част на света се дължи на комбинация от продължителен силен икономически растеж, подобрения в доходите на домакинствата и благоприятна демографска картина.

  • Китай ще измести Съединените щати като най-големият авиационен пазар в света (дефиниран като трафик към, от и в рамките на страната) в средата на 2020 година. Ребалансирането на китайската икономика към потребление ще подкрепи силното търсене на пътници в дългосрочен план.
  • Индия ще заема 3-то място след САЩ, като надхвърля Великобритания около 2024 година.
  • Индонезия се очаква да бъде забележителен изпълнител - катерене от 10-ия по големина авиационен пазар в света през 2017 г. до четвъртата по големина до 2030 г.
  • Тайланд се очаква да влезе в топ 10 пазара през 2030 г., като замени Италия, която излезе от класацията.

Растеж по региони

  • Маршрутите до, от и в Азия и Тихия океан ще видят допълнителни 2,35 милиарда пътници годишно до 2037 г. за общ пазарен размер от 3,9 милиарда пътници. Неговият темп на растеж 4.8% е най-висок, следвана от Африка и Близкия изток.
  • Северноамериканският регион ще расте с 2,4% годишно, а през 2037 г. ще достигне общо 1,4 милиарда пътници, допълнителни 527 милиона пасажери.
  • Пазарът в Европа ще расте с 2%, увеличавайки се с 611 милиона пътници - до общо 1,9 милиарда пътници.
  • Пазарите в Латинска Америка ще нараснат с 3,6%, обслужвайки годишно общо 731 милиона пътници. Нарастването там ще бъде с 371 милиона пътници спрямо сегашното равнище.
  • Близкият изток ще нарасне силно с 4.4%, където се очакват допълнителни 290 милиона пътници по маршрути до, от и в региона до 2037 г. Общият размер на този пазар ще бъде 501 милиона пътници.
  • Африка ще увеличи самолетните пасажери с 4,6%. До 2037 г. континентът ще има още 199 милиона пътници за общ пазар от 334 милиона пътници годишно.