Търговското салдо на България с Гърция е положително и е възлизало на 533.9 млн. лв. през 2023 г. Износът ни към южната ни съседка е достигнал 4.7 млрд. лв., а вносът - 4.2 млрд. лева.

По случай националния празник на Република Гърция - Деня на независимостта, Националният статистически институт (НСИ) представи статистически данни за търговията между двете страни.

В топ 5 продукта при износа на България за Гърция попадат: пшеница, ръж (различни от тези за посев) на обща стойност 201 млн. лв.; слънчогледово масло или масло от шафранка за общо 175 млн. лв.; бяла захар за 143 млн. лв; царевица за 96 млн. лв.; и сурово слънчогледово масло на обща стойност 91 млн. лева.

Топ 5 на продуктите, които търгуваме със Сърбия

Топ 5 на продуктите, които търгуваме със Сърбия

Ток за милиони се "прехвърля" между двете държави

В топ 5 на продуктите, които България внася от Гърция на първо място е газьолът, на обща стойност 198 млн. лв., следван от: отпадъци и отломки от рафинирана мед (194 млн. лв.); фотоволтаични клетки (194 млн. лв.); природен газ (191 млн. лв); и играчки от пластмаса (108 млн. лв.).

Външна търговия с ЕС през 2023 г.

През 2023 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 9% спрямо същия период на 2022 г. и е в размер на 55.1 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират 61% от износа за държавите - членки на ЕС.

Вносът на стоки в България от ЕС през 2023 г. намалява с 2.5% спрямо същия период на 2022 г. и е на стойност 58.1 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.

Топ 5 на стоките, които изнасяме за САЩ

Топ 5 на стоките, които изнасяме за САЩ

Най-големите вносители на стоки от България са Калифорния, Ню Джърси и Масачузетс