Потребителските цени в еврозоната през август 2019 г. са се увеличили с 1% в сравнение със същия месец на 2018 година. Година по-рано този показател бе 2,1%. В сравнение с юли цените са нараснали нараснаха с 0.1%, показват окончателните данни на Eurostat.

Годишната инфлация през август в Европейския съюз бе 1,4%, като миналогодишния август показателят бе 2,2%.

През юли инфлацията в еврозоната също беше 1% годишно. Динамиката на показателя съвпада с предварителните данни и прогнозите на анализаторите.

Темпът на растеж на цените през юли и август е минимален от ноември 2016 г. насам. Целевото ниво за инфлацията определен от Европейската централна банка е "малко под 2%".

Потребителските цени, с изключение на волатилните разходи за енергия, храни и алкохол (индекс CPI, който следи Европейската централна банка), се повишават през август с 0,9% годишно.

Цените на храните, алкохола и тютюневите изделия се вдигат през август с 2,1% в сравнение със същия месец на 2018 година. Цените на енергията паднаха с 0.6%, а на услугите се повишиха с 1.3%.

В 28-те държави от ЕС годишното увеличение на цените беше 1,4% след същото увеличение месец по-рано. На месечна база цените нараснаха с 0,2%.

Най-ниската годишна инфлация се наблюдава в Гърция (0,1%) и Испания (0,4%). А в Португалия е регистрирана дефлация от 0,1%.

Най-висок ръст на потребителските цени е регистриран в Румъния (4.1%), Унгария (3.2%), Холандия и Латвия (3.1%).

За България европейската статистическа служба отчита годишна инфлация през август от 2,5% и месечна от 0,2%.

В Германия годишната инфлация през юли се забави до 1% от 1,1% месец по-рано, в Испания до 0,4% от 0,6% през юли. Във Франция инфлацията остана на ниво 1,3%. В Италия ръстът на цените се ускори до 0.5% спрямо 0.3% месец по-рано.

Снимка 443368