Турските власти повишиха цените на електричеството и природния газ за домакинствата с около 20% и с около 50% за промишлеността, което ще окаже допълнителен натиск върху инфлацията, която беше близо 80% през юли.

Очаква се повишаването на цените на комуналните услуги да повиши инфлацията с 0,8%, според изчисления на Reuters, докато по-високите промишлени цени също водят до непряко увеличение на инфлацията, тъй като производителите прехвърлят разходите върху потребителите.

Турският енергиен регулатор EPDK заяви, че е повишил цените на електроенергията за домакинствата с 20%, за обществения сектор и сектора на услугите с 30%, за промишлеността с 50%.

Държавният вносител на енергия BOTAS обяви, че е повишил цената на природния газ за битови нужди с 20,4%, с 47,6% за малки до средни промишлени клиенти и с 50,8% за големи промишлени потребители.

Защо Турция удвои вноса на руски петрол?

Защо Турция удвои вноса на руски петрол?

Търговията между Москва и Анкара процъфтява

Цената на газа, използван за производство на електроенергия, е повишена с 49,5%, каза BOTAS.

Като причина за случващото се и двете институции посочиха конфликта в Украйна и глобалните развития, включително пандемията от COVID-19.

Турция е почти изцяло зависима от внос, за да посрещне нуждите си от природен газ и петрол, а вътрешното търсене нарасна през последните години.

Повишаването на глобалните цени на енергията тази година, както и резкият спад на лирата с 44% през 2021 г. и над 27% през тази година - доведе до ръст на цените на вътрешния пазар.

Цените на природния газ за домакинствата бяха повишени със 174% тази година, цените на промишления газ за малки и средни предприятия бяха повишени с 277%, а цените за големи промишлени предприятия с 379%.

Държавата все още субсидира над 80% от цените на природния газ за домакинствата, коментира BOTAS.