Доклад, публикуван от УНИЦЕФ и Международната организация на труда, показва, че дори преди пандемията на коронавируса да се развихри, напредъкът в борбата с детския труд по целия свят е спрял, предаде Zero Hedge. В началото на 2020 г. по света почти 160 млн. деца между 5 и 17 години са се занимавали с неподходяща и/или опасна работа.

Това е ръст спрямо 2016 г., когато работещите деца по света бяха 150 млн. и почти "догонване" на стойността от 2012 г., когато той беше 170 млн. Все пак техният брой е спаднал драстично спрямо 2008 г., през която те бяха почти 220 млн.

Растежът се дължи основно на динамиките в Субсахарска Африка в абсолютно и относително изражение. Те дори успяха да надвишат свиването на работещите деца в Латинска Америка и Азия. Докато през 2016 г. 22,4% от децата на възраст между 5 и 17 години са били на детски труд в региона, този брой се е увеличил до почти 24% в началото на 2020 г. Глобалният дял от 9,6% от децата, ангажирани с детски труд, остава същият между 2016 и 2020 г., което показва, че докато нарастването на детския труд е в съответствие с ръста на населението в света, тежестта между регионите се е изместила.

Докладът също така разкрива, че една от най-честите представи за детския труд в развиващия се свят - децата, работещи срещу заплата във фабрики - всъщност е най-рядко срещаният сценарий. Детският труд в промишлеността възлиза на около 10% глобално, а този в сферата на услугите - 20%. За сметка на това делът на децата, работещи в земеделието, е 70%. Припечелването на заплата също не е особено типично за децата, тъй като 72% от тях работят със семействата си.

Детският труд в Латинска Америка и Азия обикновено ангажира деца на възраст от 12 до 17 години, често в градовете и най-вече в сферите на услугите и индустрията, въпреки че семейната работа и селскостопанският сектор все още осигуряват по-голямата част от работните места за децата в някои региони.

В Азия между 32 и 35% от децата отпадат от училище, докато в Латинска Америка техният дял е двойно по-нисък. Момчетата по-често стават работещи деца спрямо момичетата глобално. В световен мащаб около половината от работещите деца са извършвали опасна работа, определена като работа, която може да навреди на здравето, безопасността или морала на детето.