Икономиките на юг от Сахара ще се справят с по-затегнатата глобална ликвидност тази година и ще растат по-бързо от 2018 г., макар и с не с впечатляващият темп от бума на цените не суровините отпреди десетилетие.

Тъй като лихвените проценти се затягат в развитите пазари и напрежението в търговията между две от най-големите световни икономики нараства, глобалното икономическо колело се очаква да се върти по-бавно - но не достатъчно, за да спре инерцията в региона.

Изследване, проведено през миналата седмица, сочи, че икономиката на Нигерия ще нарасне с 2,5% тази година, а Кения с 5,7%.

Очаква се нигерийският растеж да стигне 2,7% тази година според последното проучване, проведено преди три месеца, докато Кения очаква ръст от 5,8%. Западноафриканската нация е нараснала с 1,81% през третото тримесечие, а последното - с 6%.

Проучването, проведено преди седмица, показа, че Южна Африка ще реализира 1,5% ръст през тази година, в сравнение с 1,3% през 2017 г. и с 0,7% за 2018 г., но далеч по-нисък от 5-те процента, с които растеше педи 10 години.

"Въпреки трудностите на глобалната сцена, очакваме възстановяването на растежа в Субсахарска Африка да продължи, воден от подобрени перспективи за Нигерия и Южна Африка, най-големите икономики в региона", заявява Рая Хан, ръководител на отдела за проучвания в "Standard Chartered".

Нигерия и Южна Африка съставляват почти 50% от брутния вътрешен продукт на Субсахара в доларово изражение, а Световната банка прогнозира ръст от 3,4% в региона тази година.

Всички икономисти от проучването са на мнение, че растежът в Субсахарска Африка ще надхвърли 3%.

"Голяма част от региона ще продължи да се възползва от предимствата на по-ранните промени в цените на суровините, като петролните икономики ще намират известно облекчение в по-високите цени на петрола", казва Хан.

Защо цените на петрола паднаха толкова и какво да очакваме през 2019г.?

Защо цените на петрола паднаха толкова и какво да очакваме през 2019г.?

Кои ще са водещите фактори, които определят цените?

Хан пише, че не очаква много от африканските икономики - с изключение на Южна Африка поради по-ликвидните финансови пазари - да бъдат повлияни от първите ефекти на напрежението в световната търговия.

Очаква се лихвените проценти да бъдат относително стабилни в основните икономики на континента. Медианите показват, че те ще останат поне 14% в Нигерия и 9% в Кения до средата на следващата година.

Очаква се лихвеният процент в Гана да падне с 100 базисни пункта до 16,00% в началото на следващата година.

За разлика от това Федералният резерв на САЩ повишава ставките. Въпреки това той сигнализира за по-малко увеличения на лихвените проценти през следващите две години и изразява предпазливост по отношение на икономическите перспективи в САЩ.

Проучването от миналата седмица показа, че резервната банка на Южна Африка ще остави лихвените проценти на 6,75% в четвъртък.