Петр Херман е зонален президент на операциите на Schneider Electric в Югоизточна Европа, която е глобален специалист по управление на енергията и автоматизация в над 100 страни. Ето какво споделя той по темата за устойчивото управление, енергийната ефективност и текущите трудности пред енергийния сектор.

Г-н Херман, каква е правилната дългосрочна стратегия за енергийните нужди на онези, които потребяват големи количества енергия?

Мога да обобщя отговора само с три думи: ефективност - електрификация - възобновяеми източници. Всичко започва с енергийна ефективност, която може да бъде постигната бързо, евтина е и има най-положително въздействие върху уравнението за устойчивост. Основата за постигането на оптимална енергийна ефективност е чрез разгърнато наблюдение на всички енергийни потоци и процеси. Това е не само възможно, но и достъпно благодарение на съществуващите цифрови технологии. Зависимостта от изкопаеми горива вече не е опция при сегашните условия и кризата, пред която се изправихме миналата зима, е поучителен пример, но не и основната и дълбока причина. В дългосрочен план много компании са предприели сериозни стъпки за преструктуриране както на енергийните си доставки, така и на търсенето. По настоящем основният енергиен източник, който големите потребители могат да усвоят, са собствени възобновяеми мощности. Разбира се, това налага необходимостта от технологично решение, което да може вътрешно да управлява различните натоварвания, както и все по-сложната мрежа, и тук отново опираме да фактора дигитализация. Глобалното търсене на енергия само ще нараства в бъдеще и ние трябва да намерим най-удачния подход за справяне с него. Правилният път е да бъдем по-ефективни, да сме електрифицирани и да използваме възобновяеми и цифрови решения.

Какви са поуките от енергийната криза, която току-що преживяхме?

Основният урок от енергийната криза наподобява много на онова, което научихме от времето на COVID: всеки, който е напреднал достатъчно със стратегията си за устойчивост и нейното прилагане в съчетание с внедрени навсякъде цифрови решения и нови начини на работа, е много по-устойчив от останалите. Наличието на правилната дългосрочна стратегия за устойчивост и нейното следване с последователни реални стъпки беше основното предимство, което ние като компания имахме. Логично е, че именно в тази посока съветваме своите клиенти и партньори. Всъщност в продължение на много години разказваме една и съща история, като поемаме ролята на дигитален партньор на клиентите си с цел устойчивост и ефективност. Разбира се, кризата прави бизнеса по-склонен да види ползите и да премине към реална промяна.

Какви са текущите трудности?

Цените и наличността на енергията ще продължат да бъдат повод за безпокойство. Използвам възможността още веднъж да насърча всички бизнеси да изградят собствена дългосрочна стратегия и да я следват. Това наистина се отплаща, когато се появи една или друга временна криза. Разбира се, не можем да пренебрегнем най-новите рискове в момента, когато се сблъскваме с тях, но потенциалната вреда от тях е много по-малка, ако следваме добра програма за цифровизация, устойчивост и ефективност.

Можете ли да ни дадете конкретни примери?

Да, нашата фабрика в България, разположена близо до Пловдив, е много добър пример в това отношение. Стратегическото ни намерение за постигане на NetZero (нулеви въглеродни емисии) до 2030 г., което е важна част от дългосрочната ни стратегия за устойчивост на завода, е силен двигател за много промени там. Близо сме до финализирането на цялостна геотермална система от нов тип, която използва само температурата на Земята, но не и на подпочвените води. Тази система ще ни позволи напълно да елиминираме нуждата от природен газ, но внедряването ѝ не беше нещо, решено "на пожар". Напротив - то е стратегическо решение, взето преди време заедно с всички необходими изчисления. Оказа се, че го правим в момент, в който то е изключително полезно. И ето как правилната стратегия се превръща в устойчивост срещу конкретна криза.

Вашата стратегия за устойчивост не подкопава ли бъдещата ви конкурентоспособност?

Всъщност става точно обратното, както се вижда от примера, който току-що дадох. Устойчивостта и бъдещата устойчивост на бизнеса не са две различни програми. Да бъдем устойчиви означава, че ще можем да поддържаме нашите успешни и конкурентни бизнес операции за дълго време. В Schneider Electric това е заложено в основата на нашата стратегия, в резултат на което непрекъснато създаваме нови продукти, отговарящи на най-високите технологични стандарти, както и на стандартите за устойчивост. Такъв е случаят например с нашите нови комплектни разпределителни устройства (КРУ), които изключват токсичния газ SF6 - AirSeT благодарение на така наречения силно пречистен въздух, който се филтрира за премахване на всички частици мръсотия, дори и на най-малките. Друг пример са нашите софтуерни решения, които предоставят прогнозен анализ и консултация в различни области и правят различните операции по-ефективни и устойчиви.