Увеличаването на присъствието на чужд капитал в страната е ключът към растежа на икономиката. Това каза Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк на конференцията „Банките и бизнесът“, организирана от в. Капитал. В същото време основен принос за ускоряването на растежа през следващата година се очаква да има индивидуалното потребление. Изводът направи Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк.

Прогнозите са през следващата година индивидуалното потребление да достигне ръст от 2.3% при 1.3% през тази година. Според Кристофор Павлов при домакинствата ще се види макар и скромно желание за увеличаване на кредитите, както и увереност да използват част от спестявания си, за да финансират по-големи потребителски разходи догодина.

„Основната причина за оптимизма при домакинствата е, че хората са все по-малко несигурни за работните си места, след като икономиката създаде 46 хиляди работни места през 2014 г. и е на път да създаде още 45 хиляди през 2015 г. една значителна част от тях са в секторите с най-високи средни заплати – ИТ, комуникации и бизнес услуги“, обясни главният икономист на УниКредит Булбанк.

Икономическият екип на УниКредит Булбанк очаква реален ръст на БВП от 2.8% през тази година и ускоряване на растежа до 3% през 2016 г. Това ще бъде съпроводено с известно подобряване на структурата на растежа на БВП. Компонентите на вътрешното търсене ще имат все по-голяма роля за растежа, който доскоро почти изцяло разчиташе на износа на стоки и услуги.

Външната среда също ще продължи да бъде благоприятна и през 2016 г. Сред факторите за това са продължаващото разхлабване на монетарните условия в еврозоната и по-високия икономически растеж в развитите икономики и най-вече тези от Европейския съюз, които са едни от най-важните експортни пазари за българското стопанство. Очакванията са износът да нарасне с нови 3.4% в реално изражение през следващата година.

„Инвестициите в страната са на път да отбележат ръст от 4% през 2016 г., като спадът в капиталовите разходи на правителството почти изцяло ще бъде компенсиран от увеличаване на тези на частния сектор“, каза още Кристофор Павлов.

По отношение на очакванията за 2016 г. за развитие на банките в България Левон Хампарцумян обобщи, че планираната проверка на качеството на активите на банките и повишаването като резултат на кредитните стандарти ще бъде връщане към нормалността за сектора.