Президентът на Узбекистан Шавкат Мирзийоев обяви планове да доведе брутния вътрешен продукт на страната до 160 милиарда долара и дохода на глава от населението до 4 хиляди долара до 2030 г., съобщиха узбекските медии в сряда, информира finmarket.ru.

"Стратегията "Узбекистан 2030" поставя за цел до 2030 г. брутният вътрешен продукт на страната да достигне 160 милиарда долара, доходът на глава от населението да достигне 4 хиляди долара и по този начин да влезе в редица страни с нива на доходи над средните", каза Мирзийоев по време на представянето му от представяне на ключови стратегически реформи, планирани за изпълнение през тази година.

Узбекистан сключи договор с американската Air Products за проекти за $10 милиарда

Бивша съветска република сключи договор с американска компания за проекти за $10 милиарда

Какви са проектите

Според президента за постигане на поставените цели е необходимо последователно да продължат процесите на трансформация в икономиката, като се осигури благоприятна инвестиционна и бизнес среда и висока добавена стойност в селското стопанство.

Обсъдени са реформи в пет ключови области - транспорт, урбанизация и градоустройство, развитие на предприемачеството, селско стопанство и енергетика.

Особено внимание е отделено на въпроса за прехвърлянето на някои функции на държавата към частния сектор, включително озеленяването и управлението на свободните икономически зони.

Мирзиев също така посочи важността на осигуряването на стабилни енергийни доставки за поддържане на икономическия растеж. В същото време той отбеляза, че тази година ще започне изпълнението на 22 големи инвестиционни проекта на обща стойност 50 милиарда долара.

Китай отне лидерството на Русия по брой новосъздадени фирми в Узбекистан

Китай отне лидерството на Русия по брой новосъздадени фирми в бивша съветска република

Все пак, от общия брой фирми с чуждестранно участие в страната, руските са най-много

"В същото време броят на населението и предприятията нараства. През следващите години нуждата от енергия ще се увеличи поне 1,5 пъти. Освен това в някои индустрии потреблението на енергия остава високо", отбеляза Мирзийоев.

Президентът припомни необходимостта от създаване на правна рамка и надеждни гаранции за инвеститорите.

"През 2024 г. трябва да завършим всички процеси за изграждане на основата на пазарна икономика и през 2025 г. да изведем националната икономика на напълно ново ниво на качество", каза той.

Растежът на брутния вътрешен продукт на Узбекистан в края на 2023 г. възлиза на 6% в сравнение с 5,7% година по-рано. В края на миналата година БВП възлизаше на над 90 милиарда долара, а тази година се планира тази цифра да се увеличи до 100 милиарда долара.

В края на декември 2023 г. Узбекистан прие закон "За държавния бюджет за 2024 г.", според който планът за растеж на БВП е 5,6-5,8%, прогнозата за инфлация е в рамките на 8-9%.