В началото на годината възнагражденията на учителите в България бяха увеличени с 20%, а минималната основна работна заплата стана 920 лева за по-младите педагози и 955 лева за старши учителите. Това прави малко повече от 11 хиляди лева минимална годишна заплата за първите и такава от над 11 400 хиляди лева за вторите.

Все още обаче възнагражденията на българските учители остават доста зад тези, които получават техните колеги в други държави в Източна и Югоизточна Европа.

Всяка година от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) публикуват доклад, свързан с развитието на образованието и заплатите на педагозите в нейните 35 членки.

Според последното издание най-високи сред тези 35 държави са възнагражденията в Люксембург. Там учител в гимназията без опит получава по 79 000 долара годишна заплата или над 6500 долара на месец. Старшите учители пък вземат средно 137 000 долара годишно или над 11 400 долара месечно.

От друга страна най-ниски са възнагражденията на учителите в Словакия. Там средното максимално възнаграждение e около 19 000 долара на година или близо 1590 долара на месец.

Снимка 403248

Източник: Business Insider

При основните училища сред топ 10 на държавите, които предлагат най-високи заплати, освен Люксембург са още Швейцария, Южна Корея, Германия и САЩ. Минималното възнаграждение в тази група е 62 000 долара годишно в Португалия.

От друга страна най-ниските такива са в Чехия, Унгария, Полша и Турция, както и още в Гърция, Мексико, Чили, Италия и Нова Зеландия.

При възнагражденията на преподавателите в гимназиите, Люксембург отново води, следван от Швейцария, Германия, Южна Корея и Австрия. От друга страна в дъното остават отново Словакия, Чехия, Полша, Унгария, Турция и Гърция.

Снимка 403247

Източник: Business Insider