От тази седмица за първи път Националният статистически институт публикува данни за количествата използвани горива - бензин, дизел и пропан-бутан, по области в България. Данните са взети от Националната агенция по приходите и показват какво е търсенето и предлагането в различните райони на страната.

На база публикуваните данни екипът на Money.bg реши да пресметне средният месечен разход на човек за гориво, като за целта осредни средното потребление от първите седем месеца на годината и го раздели на населението на дадената област. С всички условности, че в показаните стойности влизат не само потреблението за лекотоварни лични автомобили, но и на тежкотоварни камиони и други видове професионален транспорт, данните показват регионалните разликите в консумацията на горива.

Трите области, в които се потребява най-много бензин, са София-област, София-град и Перник. Стойностите на глава от населението са съответно 22.70 лева, 20.14 лева и 20.02 лева. Данните надали учудват някого, защото в столицата и около нея е съсредоточена голяма част от българската икономика. На другия полюс е Кърджали със средно месечно потребление на глава от населението от 10.51 лева, следван от Монтана с 11.11 лева и Търговище с точно 12 лева.

НАП започва пълен данъчен контрол на търговията с горива

НАП започва пълен данъчен контрол на търговията с горива

Проверката ще следи движението на всеки литър гориво от изходите на данъчните складове до бензиностанциите за крайна продажба

Общото средномесечно потребление на бензин у нас от началото на годината е за близо 115 милиона лева.

Далеч по-голяма е консумацията на дизелово гориво - средна обща стойност от 440 милиона лева. Много различно е регионалното разпределение - дизел за най-висока стойност се купува във Видин - 174.37 лева. На второ място е София-област с потребление от 117.32 лева, а на трето - Благоевград с 99.79 лева. Най-малко се купува в Кърджали (42.43 лева), Силистра (43.82 лева) и Сливен (46.95 лева).

При пропан-бутана средното месечно потребление възлиза на над 56 милиона лева, като разходите на глава от населението са значително по-ниски. Най-много газ сипват в автомобилите си София-област - 12.26 лева, Ямбол - 11.75 лева и Кюстендил - 10.23 лева. Най-малко е потреблението в Русе - 6.01 лева, Разград - 6.43 лева и София-град - 6.61 лева.

Любопитно е да си види и кои области са с най-много бензиностанции. Общият им брой към месец август е 3 573, като най-много обекти има в София - 370, следвана от Пловдив с 336 и Бургас - 231. Най-малко са във Видин - 48, Перник - 60 и Търговище - 61.