Ако погледнете картата на приходите на гражданите в София, ще видите три района - богат център, заможен юг и беден север. Току-що публикуваните данни на "Визия за София" дават нов поглед върху регионалната икономика, като за първи път столицата е разделена по богатство на райони.

Средният месечен доход по използваните от авторите на анализа данни на НАП е 1312 лева, като в три столични района той е значително надвишаван - "Средец", "Лозенец" и "Триадица". Жителите на града в тези му части имат средно над 20% повече в сравнение с останалите софиянци.

Снимка 412318

Както се вижда от картата, кварталите около тях като "Оборище", "Красно село", "Витоша" и други също са над средното. Ясно видимо е от картата, че на юг София разполага с повече богатство.

Съвсем различна е картинката със северната част на града, където всички райони от линията "Красна поляна", "Илинден", "Сердика" и "Подуяне" са с поне 10% под средното ниво на доходи в столицита.

"Младост" - абсолютният фаворит на бизнеса

Картата на доходите на физически лица прилича много на една друга - тази на оборота на компаниите, опериращи в София. От нея се вижда, е районите с най-богати жители са и районите с най-високи приходи на бизнеса в тях - между 5 и 10 милиарда лева годишно. Тук отново може да се види разликата север-юг, като в северните квартали икономиката създава видимо по-малко.

Един квартал в София обаче изпъква като място за бизнес - "Младост". Както е видимо от картата, бизнесът единствено там прави по над 10 милиарда лева годишно. Ако бъдем точни - 14.576 милиарда през 2016-а при 8.018 милиарда през 2010-а. За сравнение: приходите на бизнеса на следващите три района в класацията, където живеят и най-богатите софиянци, възлизат на около 8 милиарда лева.

Снимка 412319