Намеренията за Международна конференция "Енергийният кръстопът на Черноморския регион и Югоизточна Европа. Възобновяема енергия, разпределени енергийни източници и енергийна ефективност" и международната изложба "Експо енергетика: Булконтрола-Бултерм-Елтех-Експолайт" представя днес Министерството на икономиката и енергетиката.

Форумът е под патронажа на министъра на икономиката и енергетиката на Република България Румен Овчаров.

Съорганизатори на двете събития са Черноморският регионален енергиен център, Агенцията по енергийна ефективност и Агенция Булгарреклама ЕООД.

В пресконференцията ще участват Валентин Иванов - заместник -министър на икономиката и енергетиката, Таско Ерменков - изпълнителен директор на Агенцията по енергийна ефективност, Люлин Радулов - председател на Черноморския регионален енергиен център, Иван Иванов - управител на Агенция Булгарреклама.

Темите, предмет на форума, представят постиженията на старите и новите страни - членки на ЕС, за да се даде на страните от Югоизточна Европа и Черноморския регион пример от непосредствения опит.