CEZ Електро България ще започне да възстановява разликата от няколко стотинки в януарските сметки на клиентите си от 8 март 2007 г., съобщиха от компанията. 

От тази дата компанията ще приема плащанията за февруари, от които ще бъде приспадната сумата. Нейният размер ще бъде посочен в отделен ред на февруарската сметка.

Февруарските фактури за консумирана електрическа енергия ще запазят реквизитите и визията на януарските, в които за първи път бяха отразени промените, свързани с разделянето на цената на електроенергията и въвеждането на акциз.

Единствените разлики с януарските фактури ще бъдат, че цените на електрическата енергия за битови нужди без ДДС са до петия знак след десетичната запетая, и в отделен ред ще бъде посочена сумата за възстановяване от януари, с която е намалено задължението за месец февруари.