Включването на повече жени на пазара на труда може да бъде решение за недостига на специалисти на пазара на труда в Централна и Източна Европа. Заедно с това то би имало положителен ефект от 146 милиарда евро към икономиката на региона до 2030 година. 

Това посочват експертите от консултантската компания McKinsey в свой анализ по темата.

Според него по-голямата активност на жените на пазара на труда ще донесе допълнително 8% към брутния вътрешен продукт (БВП) на ЦИЕ до края на десетилетието. Иначе казано това ще допринесе с обща сума, равняваща се на икономиките на Словакия и Хърватия взети заедно, пише сайтът Emerging Europe.

В анализа са изследвани седем държави от региона - Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Украйна, Словакия и Хърватия. Изчисленията показват, че там жените представляват 52% от цялото население, както и над 60% от населението с диплома за висше образование. В същото време дамите са с дял от 45 на сто на пазара на труда.

"По-голямото участие на жените ще реши проблема на ЦИЕ с недостига на кадри, като в региона има 630 000 работни места, които не са запълнени", посочва Марта Матеска, която е партньор в McKinsey и автор на доклада.

"Когато регионът се върне към предкризисното си ниво, броят на свободните позиции ще нарасне до над 2 милиона през 2030 година. От друга страна 2,5 милиона жени потенциално могат да се включат в пазара на труда и да запълнят тази дупка", допълва тя.

Експертите очакват различни сектори да търсят нови служители, като в някои от тях традиционно работят повече дами. Това са здравеопазването и социалните грижи, търговията, но също така и производството.

Специалистите посочват, че за да бъдат направени необходимите промени е нужна, както политическа воля, така и по-голяма активност от страна на бизнеса.

В анализа се казва още, че е необходимо въвеждането на обща визия и цели за включването на повече жени на пазара на труда, инициативи за подкрепа на неизявени таланти, усилия в посока подобряването на баланса между професионалния и личния живот, както при мъжете, така и при жените.